In het verleden

Categoriaal Overleg A
17 december 2015
CC De Spil, Roeselare

De leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.