In het verleden

Categoriaal Overleg A - centra
26 september 2012
Cultuurcentrum Hasselt

De leden van het categoriaal overleg van de A - centra ontvangen tijdig een uitnodiging met agenda.