In het verleden

Categoriaal Overleg A-centra
20 februari 2013
Cultuurcentrum de Warande (Turnhout)

De leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor de vergadering.