In het verleden

Categoriaal Overleg gemeenschapscentra
25 september 2012
GC De Markthallen, Herk-de-Stad

De leden van het categoriaal overleg ontvangen tijdig een uitnodiging met agenda.