In het verleden

Categoriaal Overleg Gemeenschapscentra
26 februari 2013
CC Jan Tervaert, Hamme

De leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor de de vergadering.