In het verleden

Categoriaal overleg gemeenschapscentra
2 oktober 2015
GC de Kollebloem, Puurs

De leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.