In het verleden

Colloquium Moet elke vis bekeken worden? Cultuur- en gemeenschapscentra: over organisatie, kwaliteit en positionering
6 december 2006
CC Hasselt

De powerpoints en documentatie van deze dag vindt u hier:

Cultuur- en gemeenschapscentra in een tijdperk van culturele overvloed.  -  J.T. Hans Mommaas
De Zeven Geboden van Wim Helsen       
Klantwaardemanagement in de culturele sector – Miranda Boorsma   
Cultuurcentra als ‘glocale’ vernetwerkers – Pascal Gielen 
Programmeren in een cc vanuit publieksperspectief – Willy Faché 
Cultuur- en gemeenschapscentra: een geïsoleerd beeld, of een uitdaging tot een ruimtelijk netwerk? – Raf De Saeger 
Programmering en prijsbeleid: theorie en praktijk – Cees Langeveld 
Profiel van de professional(s) – Fred Dhont 
Stad en cultuur – Johan Sanctorum
Regionale samenwerking – Kurt Van Eeghem  (zie boek)
Vissen we allemaal in dezelfde vijver? Cultuur- en gemeenschapscentra herbekeken. - Annick Schramme (zie  boek)

Naar aanleiding van dit colloquium schreven bijna alle sprekers een bijdrage voor het boek 'Cultuurcentra in een veranderende samenleving' (2007, LannooCampus) Lees meer

Intro

De voorbije decennia hebben de culturele centra een belangrijke rol gespeeld in het Vlaamse en lokale cultuurbeleid. In een veranderende maatschappelijke, politieke en culturele context willen de cultuur- en gemeenschapscentra ook in de komende decennia een rol van betekenis spelen. De achterliggende idee van het concept ‘cultureel centrum’ uit de jaren ’70 is vandaag nog steeds geldig, maar hoe actualiseren we dit concept naar de huidige maatschappelijke en culturele context? De centra kunnen geen werking ontplooien zonder voeling en aandacht te hebben voor omgeving, mens en maatschappij. Ze zijn knooppunten in tal van netwerken. Hoe kunnen de centra zich positioneren in een steeds uitdijende vrijetijdsmarkt? Hoe een relatie opbouwen met publiek, kunstenaars en andere culturele actoren? Hoe oog hebben voor de ruimtelijke context? Dit colloquium biedt geen sluitende antwoorden, maar wil in de eerste plaats een aantal deskundigen aan het woord laten die nieuwe inzichten en verfrissende ideeën aanreiken die verband houden met de organisatie, kwaliteit en positionering van de centra. Hierbij wordt de confrontatie soms niet geschuwd. Maar bovenal hoopt dit colloquium een inspiratiebron te zijn voor al wie proactief wil nadenken over de werking en toekomst van onze cultuur- en gemeenschapscentra: directies, stafmedewerkers, beheerders van de centra, cultuurbeleidscoördinatoren, schepenen van cultuur, leden van cultuurraden, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen  …

We hopen u te mogen verwelkomen op deze gevulde dag met boeiende sprekers. We nodigen u graag uit om kritische mee te denken, een lekker hapje te eten en gezellig na te praten met collega’s. Cultuurcentrum Hasselt is uw voortreffelijk gastheer.

Met bijdragen van prof. dr. Hans Mommaas (Universiteit Tilburg), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Miranda Boorsma (Universiteit Groningen), cultuursocioloog Pascal Gielen (Universiteit Leuven), dr. ir. architect Raf De Saeger (Hogeschool WenK - Sint-Lucas, Brussel), Kurt Van Eeghem, Cees Langeveld (directeur Chassé Theater), prof. em. Willy Faché (Universiteit Gent), Fred Dhont (directeur Socius), Geert Van der Speeten (journalist De Standaard), cultuurfilosoof Johan Sanctorum en Wim Helsen.