In het verleden

Expertgroep Community Arts
2 maart 2012
Rotterdam

Het ENCC (Europees Netwerk Culturele Centra) wil haar platform voor internationale uitwisseling ook concreter en praktijkgerichter inzetten in de toekomst. Een initiatief binnen dat binnen dat kader past is het organiseren van expertgroepen rond bepaalde thema’s.

Het Departement Kunst en Cultuur in Rotterdam i.sm. het ENCC organiseert op 2 maart 2012 een expertgroep rond ‘Community Arts’ in brede zin. De ontwikkeling van ‘community arts’ en de definitie/woordgebruik ervoor varieert binnen Europa. Sommige opvattingen zeggen dat het vooral een middel is om nieuwe publieken aan te trekken. Anderen beogen meer een toeleiding van burgers naar de zogenaamde ‘hogere’ kunsten. En een derde groep vindt dat community arts eerder een instrument zijn om sociale doelstellingen, integratie, sociale cohesie en persoonsontwikkeling te realiseren.

Welke definitie je voorkeur ook heeft, al wie zich aangesproken voelt om te participeren aan de expertgroep is van harte uitgenodigd op deze bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen.

Doel van de bijeenkomst

De bedoeling is om collega’s uit diverse culturele centra in Europa samen te brengen om ervaringen uit te wisselen rond dit thema. In Rotterdam hebben ze al een lange traditie met community arts-projecten. Zo organiseert de stad elk jaar een internationaal festival.  Of kijk ook even bij het Rotterdams Wijktheater.

Uit de ervaring van de eerste expertgroep die het ENCC organiseerde, rond erfgoed (Heuritage) in december 2011, is het ENCC overtuigd dat het samenbrengen van stafpersoneel en lokale experten in een bepaalde discipline, kan leiden tot meer internationale samenwerking, uitwisseling en gezamenlijke projecten. De deelnemers van de erfgoed-expertgroep zijn namelijk van plan om een Europees project op te zetten.

Kostprijs

De deelname aan de workshop zelf is gratis voor cultuur- en gemeenschapscentra (VVC-leden). Voor 10 deelnemers kan het ENCC een financiële tegemoetkoming voorzien in ofwel de transportkosten ofwel een eventuele overnachting.

Datum:  2 maart 2012, vanaf 10u (hele dag)
Locatie: 
Rotterdams Centrum voor Theater  - Mathenesserdijk 293, Rotterdam
Voertaal: Engels

Inschrijven
De deelname is beperkt tot 20 deelnemers om de werkgroep dynamisch en interactief te houden.

Wil je graag deelnemen? Stuur dan een korte motivatie naar het ENCC: office@encc.eu en naar Ruud Breteler, coördinator van de bijeenkomst in Rotterdam: rfj.breteler@Rotterdam.nl .

Het Rotterdam team heeft een optie genomen voor hotelkamers tot 2 februari. Indien u overnachting wenst, is het aan te raden te reageren vóór deze datum.