In het verleden

Hallo? VVC! - trefdag
20 maart 2018
C-mine Cultuurcentrum Genk

Op 20 maart is het eindelijk weer zover: hét moment waarop collega’s van de cultuur-en gemeenschapscentra nog eens Hallo?! kunnen zeggen tegen elkaar, kennis maken met onze gastheer C-mine (Genk) en de koppen bij elkaar steken over het beleidsmatige klimaat waarin we vertoeven.

De VVC geeft jou informatie en inspiratie over het beleid en de nakende gemeenteraadsverkiezingen, maar polst ook naar jullie mening over de VVC-werking.

De momenten waarop collega’s elkaar kunnen treffen zijn schaars geworden. Breng daarom jouw directe collega’s en medewerkers mee. Samen staan we sterker! 

Bekijk hier de foto's van de VVC-dag

Programma

09u00 - 09u30: onthaal met koffie/thee en boterkoekje

09u45 - 10u00: een warme Hallo! VVC! (welkomstwoordje)
10u00 - 12u30: de VVC zegt Hallo! tegen het beleid en speelt erop in

Naar goede gewoonte informeert de VVC je op dit treffen over de meest actuele beleidszaken. We houden het algemene gedeelte kort zodat we effectief aan de slag kunnen met het beleid. Na een bondige plenaire toelichting kies je voor één van de twee parallel sessies. We kunnen nu al zeggen dat het moeilijk kiezen wordt, ook voor de middagsessies (ai ai ai)! Daarom deze tip: breng een collega mee. Zo kunnen jullie zich opsplitsen en op de terugweg elkaar bijpraten. Teamwork ten top!

· 10u00 - 10u30: stand van zaken van lopende dossiers op Vlaams niveau: de culturele bovenbouw en het decreet bovenlokale cultuurwerking

Bekijk hier de presentatie over het beleid

· 10u30 - 12u00: keuze uit twee parallel sessies:

1. Info- en werksessie over het transitiereglement door de projectleider transitiereglement bij het departement cultuur

Bekijk hier de presentatie van het departement CJM over het transitiereglement

Deze sessie is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in of al bezig is met een (mogelijk) project binnen het transitiereglement voor culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Het doel en de inhoud van het reglement, een inkijk in de beoordeling van de aanvragen en enkele goedgekeurde projecten binnen onze sector worden je gebracht door het departement cultuur. Ideaal om het reglement te leren kennen. Bovendien krijg je achteraf de tijd om de koppen al eens samen te steken met je collega’s. Breng dus zeker jouw collega’s uit de streek mee!

Sta jij al een stapje verder en dien je een project in voor 1 april 2018? Grijp je kans om enkele zaken nog in real life af te checken bij de mensen van het departement!

Nog deze gouden tip: dit reglement is de voorloper van het decreet bovenlokale cultuurwerking dat vanaf 2020 in voege treedt. Maak nu al kennis met het DNA van dit nieuwe decreet, broed op ideeën en samenwerkingen zodat je er vanaf 2020 vlot aanspraak kan opmaken!

 2. Werksessie over de VVC, nu en in de toekomst

Jouw mening, visie en noden zijn essentiële voedingstoffen voor de VVC-werking. Deel ze met ons tijdens deze sessie en geef brainfood aan de VVC-ploeg die werk maakt van een nieuw beleidsplan 2019-2023. We buigen ons over verschillende vragen: wat verwacht jij van onze werking? Hoe deden we het de afgelopen periode, waar kan het beter of waarvoor wil je ons een pluim geven? Maar ook: wat verwacht je van het toekomstige steunpunt (boven)lokale cultuur?

12u00 - 12u30: Hallo Algemene Vergadering!

Niet-leden van de AV kunnen al starten met de lunch.

12u30 - 13u30: Lunch: Hallo! lekker broodje

13u30 - 15u30: Hallo? Cultuur! - werksessies (opgelet het aantal plaatsen is beperkt per sessie!)

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn voor de hele cultuursector een belangrijk moment. De nieuwe beleidscontext voor het lokaal cultuurbeleid kan vanaf 2019 voor verschuivingen zorgen. Wat betekent dat voor jouw cultuur- of gemeenschapscentrum? Met Hallo? Cultuur! lanceerde de VVC een positieve campagne om in jouw gemeente het gesprek op gang te brengen. Tijdens 3 boeiende sessies gaan we dieper in op enkele instrumenten die we ontwikkelden om jullie daarbij de nodige houvast te bieden.

Keuzesessie 1: Een lokaal memorandum en VVC-charter

Wat is er nodig om in jouw gemeente tot een memorandum te komen? En hoe pak je dat best aan? In deze sessie geven we de nodige info en delen we jullie ervaringen. In een tweede deel denken we samen na over een aantal inhoudelijke eisen die we met alle cultuur- en gemeenschapscentra samen kunnen formuleren. Een gemeenschappelijk charter voor onze sector kan zo een stevige aanvulling op een lokaal memorandum betekenen.

Keuzesessie 2: In debat over cultuur

We leggen een aantal prikkelende vragen en inhoudelijke insteken uit het cultuurdebat van de afgelopen maanden op tafel. Deze dienen als start voor een stevig gesprek over de huidige en toekomstige werking van onze cultuur- en gemeenschapscentra. Uiteraard zullen er zowel gelijklopende als afwijkende visies zijn. Elk cc of gc is immers anders, elke gemeente is anders. Net die diversiteit maak het cultuurveld zo interessant.

Keuzesessie 3: Inspiratiecafé

Een verkiezingsdebat, infoavond, rondetafelgesprek of cultuurforum. Als je rond de gemeenteraadsverkiezingen wil werken zijn er heel wat initiatieven die je met jouw cultuur- of gemeenschapscentrum kan nemen. Met de VVC stelden we een inspiratiegids samen boordevol info en tips waar je zelf mee aan de slag kan. Maar je kan je in deze sessie ook laten inspireren door elkaars ideeën en plannen voor concrete acties.

15u30 - 16u00: Napraten met een drankje

16u00 - 17u00: Hallo! Cultuurcentrum C-mine (optioneel)
We bieden je de kans om een blik achter de schermen te werpen van Cultuurcentrum C-mine. Doen!

Praktisch

  • Schrijf je in voor 13/03/18
  • Voor VVC-leden is de trefdag gratis. Niet-leden betalen 40 euro.
  • No-show-fee is 40 euro, ook voor leden. · Locatie: C-mine cultuurcentrum, C-mine 10 bus 1, 3600 Genk (Adres voor oudere gps: Evence Coppéelaan 91, Genk)
  • Vervoer:
    - Aan het station van Genk vertrekken verschillende buslijnen naar C-mine: lijn 31, 47 en G8. De dienstregelingen van deze buslijnen kan je raadplegen via de website van De Lijn.
    - Er zijn ook fietsen beschikbaar aan het station (tegen betaling).
    - Hier vind je een wegbeschrijving en parkeermogelijkheden wanneer je met de auto komt.