In het verleden

Infosessie "Na het contract, de factuur en de fiscus"
26 oktober 2010
De Markten, Brussel

Na een contract met artiesten en na het optreden volgt onvermijdelijk… de factuur.  In de infosessie op dinsdag 26 oktober 2010 ontleden we de factuur. Welke kosten zijn aangerekend? En wat moet je aan de fiscus aangeven? Twee experts gaan dieper in op BTW, bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten, fiscale fiches en roerende voorheffing auteursrechten. We nodigen u van harte uit om bij inschrijving al uw vragen ivm deze materie te bezorgen. Zo kunnen de experts zich zo goed als mogelijk op maat van uw behoeften voorbereiden.

Deze infosessie kadert in het traject ‘zakelijke aspecten van programmeren’ dat VVC en LOCUS opzetten voor cultuurcentra en gemeenschapscentra. Eerdere infosessies waren ‘Contracten’(april 2010) en ‘Gages en partages’ (juni 2010). Programmatoren, directies en andere medewerkers kunnen deelnemen aan 1 of meerdere info- en werksessies die we in het traject aanbieden. Let op: inschrijven doe je per infosessie!

Datum en locatie
Dinsdag 26 oktober 2010, 9.30u tot 16.30u
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel   www.demarkten.be   (Spiegelzaal)

Doelgroep   
programmatoren (muziek, theater, dans, tentoonstellingen,…), directies of andere medewerkers (boekhouding, administratie)  van cultuurcentra en gemeenschapscentra

Sprekers
- Koen Huygebaert , erkend boekhouder-fiscalist en zaakvoerder HVCO bvba
- Roland De Backer, Dienst directeur buitenland, FOD Financiën

Programma:

9.30u     Onthaal
10.00u   BTW en de artistieke programmatie, Koen Huyghebaert
12.30u   Broodjeslunch
13.30u   Bedrijfsvoorheffing Buitenlandse Artiesten, Roland De Backer
15.00u   Koffiepauze
15.15u   Roerende voorheffing auteursrechten + fiscale fiches, Koen Huyghebaert
16.30u   Einde

Deelnameprijs:  40 euro

Inschrijven:  de infosessie is VOLZET