In het verleden

Infosessie "Soepele tewerkstelling"
18 november 2010
Brussel

Cultuurcentra en gemeenschapscentra doen in hun werking beroep op verschillende soorten medewerkers: vrijwilligers, kunstenaars, freelancers, studenten, …  Voor de meeste categorieën bestaat een wettelijke basis: werknemers, zelfstandigen en vrijwilligers. Voor anderen rijst vaak de vraag hoe de organisatie ze inzet, en of dit mogelijk is binnen de lijnen van de huidige regelgeving. Er rest dus een grijze zone.

Een consulente van Sociare (socioculturele werkgeversfederatie) licht de mogelijkheden van deze soepele tewerkstellingsvormen toe.

Je krijgt een overzicht van een aantal soepele tewerkstellingsvormen.

–         De 25-dagenregel: occasionele arbeid in de socioculturele sector
–         Hoe vrijwilligers inzetten in uw organisatie
–         Freelancers (in hoofd- of bijberoep)
–         Aanwerven van kunstenaars (al dan niet bezoldigd)
–         Studenten

Er wordt voldoende ruimte gelaten voor vragen en interactie.  Bij het inschrijvingsformulier kan u ook op voorhand al vragen aan ons bezorgen, zodat de consulente zich nog beter op uw maat kan voorbereiden.

Deze infosessie kadert in het traject ‘zakelijke aspecten van programmeren’ dat VVC en LOCUS opzetten voor cultuurcentra en gemeenschapscentra. Eerdere infosessies waren ‘Contracten’(april 2010), ‘Gages en partages’ (juni 2010), ‘Na het contract, de factuur en de fiscus’ (oktober 2010).

Datum en locatie
Donderdag 18 november 2010, 13.30u tot 16.30u
De Priem, Priemstraat 51, 1000 Brussel  - routebeschrijving

Doelgroep   
directies, programmatoren (muziek, theater, dans, tentoonstellingen,…) of andere medewerkers (boekhouding, administratie)  van cultuurcentra en gemeenschapscentra

Programma

13.30u  Onthaal
14.00u  Toelichting  ‘Soepele tewerkstellingsvormen’ door Zohra Nidlahcen (consulente Sociare)
16.30u  voorziene einde

Deelnameprijs: 15 euro