In het verleden

Infosessies De gemeentelijke vzw - wat doen we ermee?
22 maart 2010
Gent

Infosessies De gemeentelijke vzw  - diverse data en locaties
Een organisatie van de VVSG en LOCUS i.s.m. VVJ, ISB en VVC

Gemeentelijke vzw's bestaan juridisch gezien niet. Toch heeft bijna elke gemeente er wel een of meerdere. Eigenlijk gaat het om een gewone vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een band heeft met het gemeentebestuur. Verschillende gemeenteraadsleden zitten in de raad van bestuur of in de algmene vergadering van de vzw, de oprichting ervan was destijds een initiatief van de gemeente, de financiering komt grotendeels uit de gemeentekas, etc. Het zijn vaak structuren waarbij de verbondenheid tussen de gemeente en de vzw in de loop der tijden versterkt of verzwakt is. Dat maakt het er niet eenvoudiger op om ze nu te benoemen.

Toch verwacht de decreetgever dit. Volgens het Gemeentedecreet moeten alle structuren die zich bezighouden met taken van gemeentelijk belang tegen het eidne van de lopende legislatuur (1 januari 2013) omgevormd zijn overeenkomstig het Gemeentedecreet. Dit zorgt bij heel wat vzw's en besturen voor ongerustheid, vooral omdat het voor vele vzw's niet echt duidelijk is of zij nu onder het toepassingsgebeid van het Gemeentedecreet vallen of niet.

Heel wat vraagtekens dus waar een pak vzw's en zowat alle gemeentebesturen tijdens deze legislatuur zullen mee te maken krijgen. Bovendien dringt de tijd om de bestaande structuren om te vormen. Hoog tijd dus voor een stand van zaken en een kritische evaluatie van de regels van het Gemeentedecreet en de link met de vzw-wetgeving.

Op deze studienamiddag of -avond gaan diverse sprekers in op de problematiek van de omvorming van bestaande gemeentelijke vzw's. Hierbij wordt telkeens uitgegaan van lokale praktijkcasussen. Voor al wie betrokken is bij de werking van de plaatselijke vzw's (vanuit de vzw of vanuit het gemeentebestuur) is dit initatief dan ook een absolute must.

Programma:  download de volledige folder (pdf)

Voor wie:   lokale besturen (beleidsverantwoordelijken en medewerkers), plaatselijke vzw's en hun medewerkers, belangenverenigingen

Prijs:  65 euro voor VVSG-leden, VVC-leden en leden andere partnerverenigingen

Inschrijven:  langs de elektronische inschrijfmodule van de VVSG:  http://congrescentrum.vvsg.be

Waar en Wanneer

GENT
Maandag 22 maart
van 13.30u tot 17.30u
Provinciaal Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
HASSELT
Dinsdag 30 maart
van 13.30u tot 17.30u
Cultuurcentrum
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
LEUVEN
Donderdag 1 april
van 17.30u tot 21.30u
Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
TORHOUT
Woensdag 21 april
van 17.30u tot 21.30u
Cultureel Centrum De Brouckère
Aartrijkestraat 6
8820 Torhout
ANTWERPEN
Donderdag 22 april
van 13.30u tot 17.30u
Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen