In het verleden

Ontmoetingsdag Beeldkunst en Cultuurcentra
20 oktober 2009
CC Sint-Niklaas

Bedankt voor uw aanwezigheid. De documentatie en presentatie kan je hier vinden:

tips filmprospectie Tine Van Dycke 
overzicht distributeurs - Tine Van Dycke      
presentatie Tine Van Dycke    

Enkele foto's van de dag vind je op http://picasaweb.google.be/vzwVVC

VVC en VOBK evalueren samen deze eerste aanzet tot dialoog tussen beide sectoren en bekijken welke opvolging of initiatieven in de toekomst nuttig kunnen zijn.

________________________________________________________________

VOBK (Verenigde Organisaties Beeldkunst) en VVC willen een brug slaan tussen de organisaties beeldkunst en de cultuurcentra. Daarom organiseren we een netwerk- en ontmoetingsmoment voor programmatoren beeldende en audiovisuele kunst enerzijds en de actoren uit de betreffende sectoren anderzijds. Het wordt een interactieve ochtend vol uitwisseling van kennis en ervaringen, gevolgd door een broodjeslunch en een rondleiding op de tentoonstelling "In het spoor van Rubens" van CC Sint-Niklaas waarmee u meteen weet wie onze gastheer is voor deze dag.

Een ideaal netwerkmoment  voor programmatoren en actoren in het veld en een eerste aanzet om te polsen naar de behoeften naar overleg, ondersteuning, samenwerking, ...

Locatie  Zwijgershoek - Museumtheater, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas. Routebeschrijving via http://www.ccsint-niklaas.be/content/8/contact

Inschrijven

Registreer je vóór 15 oktober bij leen.pede@cultuurcentra.be indien je wil deelnemen (verplicht).
De toegang is gratis voor leden van VVC en VOBK. 
Niet-leden betalen € 20 inschrijvingsgeld op rekening van de VVC: 799-5139402-53 met vermelding ’20 oktober’

Programma

9.30u    Onthaal met koffie

10u        Welkomstwoord door VOBK en VVC

10.15u  "Filmprospectie in Vlaanderen, op de rode loper van filmfestivals" door Tine Van Dycke, Lessen in het Donker

10.40u  “Complementair cultuurveld” door Felix de Clerck, AIR

11.00u  Panelgesprek met Serge Voncken (CC Sint-Truiden), Lies Van Gasse (CC Sint-Niklaas),
               Felix Vanginderhuysen (Jekino) en Katrien Reist  (Extra City)    
               Moderator: Fran Devos

12.15u  Toelichting en oproep Traject Beeldende en Audiovisuele Media Kunst
               David Vande Cauter (LOCUS) en Dirk De Wit (BAM)

12.30u  lunch & dating. Er zijn tafels voorzien voor organisaties die informatie over hun werking of    
              werken willen presenteren. Breng dus gerust uw brochures, flyers, dvd's, e.d. mee!

13.00u  introductie door Annemie De Gendt (CC Sint-Niklaas) bij de tentoonstelling
               ‘In het spoor van Rubens’.  www.inhetspoorvanrubens.be

Organisatie

VOBK: www.vobk.be
VVC: www.cultuurcentra.be