In het verleden

Ontmoetingsdag Verzelfstandigen voor cultuur- en gemeenschapscentra
20 mei 2011
De Priem, Brussel

Op vrijdag 20 mei organiseren  LOCUS en VVC een ontmoetingsdag over verzelfstandigen. We gaan dieper in op de verschillende beheersvormen die mogelijk zijn volgens het gemeentedecreet. Een soort van laatste duwtje in de rug om te weten waar u staat en wat u nog moet doen of niet doen om uw beheersvorm te conformeren aan het gemeentedecreet. 

We doen dat met concrete stappenplannen, praktijkvoorbeelden, tekstmateriaal en gesprekstafels. Wat moet er aangepast worden voor vzw’s? Hoe werkt een IVA? Wat houdt budgethouderschap precies in?  

Op deze dag gaan we niet verder in op Autonome Gemeentebedrijven (AGB). Dit gebeurde in het verleden al uitgebreid via de studiedagen van de VVSG. Bovendien ligt de deadline voor nieuw op te richten AGB’s  op 31/12/2011 en is het bijgevolg wat laat om nog een AGB op te richten in deze gemeentelijke legislatuur.  

Waar?  De Priem, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Wanneer?  vrijdag 20 mei, van 9.30u tot 16u

Programma

9.30u     Onthaal
10.00u 

  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van de ‘beheers- en beleidscyclus’ in de verschillende vormen van verzelfstandiging?  - Jan Leroy (VVSG)
  • Overzicht mogelijke bestuursvormen cultuur- en gemeenschapscentra – Griet De Wachter (LOCUS) en Paul Sergier (VVC)
  • Drie praktijkverhalen – gemodereerd debat met vraagstelling uit het publiek

13u – 14u  LUNCH

14u – 16u  Drie gesprekstafels :

  • budgethouderschap – IVA
  • VZW-programmering
  • volle VZW

Kostprijs?    15 euro

Verslag:   de documentatie van deze ontmoetingsdag vindt u hier