In het verleden

Overdracht provinciale bevoegdheden m.b.t cultuur
2017
*

Zoals bepaald in het Vlaams regeerakkoord, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Wat cultuur en jeugd betreft, heeft minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz de overdracht van deze bevoegdheden geregeld. Omdat de regelingen die in de verschillende provincies bestaan, zeer uiteenlopend zijn en niet allemaal op hetzelfde tijdstip een eindpunt kennen, voorziet minister Gatz in een overgangsperiode voor de jaren 2018 en 2019. Afhankelijk van de aard van de initiatieven geldt een verschillende regeling.

Projecten van bovenlokaal belang

Voor culturele projecten van bovenlokaal belang komt er een transitiereglement voor de jaren 2018 en 2019.
Bekijk hier het reglement en de handleiding bij het reglement.

Projectaanvragen kunnen enkel ingediend worden via de online applicatie KIOSK !!! De eerste indienronde is voorbij (deadline 1/10/2017). Volgende deadlines om in te dienen:

  • 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018) 
  • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019) 
  • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019)

 

Structurele subsidies

De engagementen voor structureel door de provincies gesubsidieerde organisaties, worden voortgezet. Bekijk hier het overzicht per provincie. Voor de letteren en de audiovisuele kunsten zal die subsidiering verlopen via het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds. Organisatie opgenomen op deze lijsten, kunnen geen aanspraak maken op het transitiereglement.

Provinciale culturele instellingen

Acht instellingen en jeugdverblijf Hanenbos komen terecht bij de Vlaamse overheid. Elf provinciale instellingen worden overgedragen aan een lokale overheid. Bekijk hier het overzicht.

Nieuw regionaal cultuurdecreet op komst

Het is de bedoeling om in 2020 een nieuw regionaal cultuurdecreet van kracht te laten gaan. Het zal inzetten op praktijk ondersteuning, talent ontwikkeling en participatie aan breed toegankelijke bovenlokale culturele initiatieven. Vanaf najaar 217 wordt ingezet op de verdere uitwerking van dit decreet. 

Op de VVC-dag van 28/09 lichtte Marleen Platteau, raadgever sociaal-cultureel werk kabinet Gatz, de uitgangspunten en krachtlijnen voor dit decreet toe.

Informatie bij Vlaanderen

 Het departement Cultuur, Jeugd en Media voorziet in een website met algemene informatie over de afslanking van de provincies. Daarnaast is er ook een stand van zaken pagina waar je alles kan opvolgen. Bij vragen kan je contact opnemen met het Departement CJM via overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be