In het verleden

Shortcut Europe 2010
3-5 juni 2010
Dortmund

Na vorige geslaagde edities in Berlijn, Kopenhagen, Pécs en Helsinki (zie www.encc.eu) vindt de Shortcut Europe 2010 plaats in Dortmund van 3 tot 5 juni. Deze Shortcut kadert in de ‘Europese Culturele Hoofdstad’ – Rurhgebied en het ENCC is een van de organiserende partners.

Het centrale thema is ‘Cultural Policies and Social Exclusion’, waarbij het bevorderen van de cultuurparticipatie centraal staat. Is de slogan ‘cultuur voor allen’ nog actueel en hoe vertaalt die zich in de actuele praktijk? Welke zijn de huidige uitsluitingsmechanismen en hoe kan de cultuursector deze mechanismen bestrijden? Zijn er – in Europa - goede voorbeelden die de participatie bevorderen en inspirerend kunnen werken? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze Shortcut.

Het volledige programma vindt u hier:
http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/en/convention/programme/

Praktisch:

U schrijft zelf in via het inschrijvingsformulier:
http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/en/convention/registration/  en verricht de nodige betaling. De informatie over hoe en waar betalen is terug te vinden in de brochure.

De informatie over hotels is terug te vinden via:
http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/en/convention/arrival/

 Indien u deelneemt, verwittig dan het VVC – secretariaat op info@cultuurcentra.be  Indien er voldoende belangstelling is, kunnen we gezamenlijk vervoer organiseren.