In het verleden

Traject zakelijk-juridische aspecten van programmeren - VVC en LOCUS
diverse data
diverse locaties

Om programmatoren, directies en zakelijk-administratieve medewerkers te ondersteunen bij een aantal ‘zakelijk-juridische’ aspecten van programmeren, zetten VVC en LOCUS in 2012 een hernieuwd traject op. Dit bouwt verder op het traject dat we in 2010 startten. Een aantal sessies, een principekader en checklist contracten hielpen toen al een heel aantal medewerkers van cultuurcentra en gemeenschapscentra op weg om beter te onderhandelen, contracten zorgvuldiger na te lezen, en om ervaring uit te wisselen met collega’s inzake partage-berekening. Maar we voelen aan dat er nog meer nood is aan ondersteuning en expertise-uitwisseling. Daarom organiseren LOCUS en VVC dit jaar enkele zakelijk-juridische sessies.

U schrijft zich in per sessie. De sessies kunnen namelijk de ene keer interessant zijn voor de programmator, een andere keer voor een andere medewerker in het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum.

Een werkgroep zakelijk-juridische aspecten (samengesteld uit zakelijke medewerkers, directies en programmatoren uit A, B, C en GC), staat ons bij in het vormgeven en voorbereiden van de sessies.

10 mei, 13.30u - 17u Infosessie Verzekeringen LOCUS, Brussel

Een jas gestolen uit de vestiaire? Een instrument van de artiest beschadigd? Een auto-ongeval van de programmator tijdens een prospectie? Onder het motto “een verzekerde man (of vrouw) is er twee waard”, maakt een inspecteur verzekeringen bij Ethias, je wegwijs in het verzekeringswezen aan de hand van concrete voorbeelden. Tijdens de sessie spitten we uit waarvoor je je als CC of GC verplicht, noodzakelijk of facultatief kan verzekeren. Zowel voor je publiek, voor de artiesten die over de vloer komen, als voor de vele vrijwilligers en het eigen personeel draag je immers een belangrijke verantwoordelijkheid. Goed verzekerd = amusement verzekerd!

10 en 18 oktober, 9.30u - 16.30u Workshop Onderhandelen en Onderhandelingstechnieken LOCUS, Brussel

We steken het niet onder stoelen of banken, onderhandelen is niet het sterkste punt van onze cultuur- en gemeenschapscentra. Toch is er niets mis mee! Consultant Catherine Ruys (WIVO) overloopt met u de verschillende fasen van het onderhandelingsproces en brengt u verschillende strategieën en gesprekstechnieken bij. Deze worden uiteraard ook echt ‘ingeoefend’. Zo kan u zich een aantal vuistregels en vaardigheden eigen maken om als een ‘goede huisvader’ te zorgen voor evenwichtige afspraken met boekingskantoren en artiesten.
Lees meer en schrijf in.

27 november, 9.30u - 16u Workshop Contracten LOCUS, Brussel

Programmatoren krijgen heel wat contracten van artiesten en boekingskantoren op het bureau. Maar begrijpen we ten volle wat erin staat en waartoe we ons engageren? Advocaten Line De Wilde en Eline Lievens (Charlier Advocaten) wijzen ons op een aantal aandachtspunten en 'valkuilen' in artiestencontracten. Wat zijn de actiemogelijkheden bij niet-nakoming van een contract door je tegenpartij? Is een mondelinge overeenkomst afdwingbaar? Wat zijn nu precies die algemene en bijzondere voorwaarden in een contract, hoe verraderlijk of onschuldig zijn ze? Wat bedoelt men met het lichten van een optie en hoe afdwingbaar zijn voorschotten? Enkele concrete cases en vaak voorkomende clausules in artiestencontracten passeren de revue en de deelnemers krijgen de kans hun specifieke en praktijkgerichte vragen voor te leggen.
Lees meer en schrijf in

18 december, 13.30u - 17u Infosessie Verzelfstandiging en programmatie LOCUS, Brussel

Doet de beheersvorm van ons cultuur- of gemeenschapscentrum ertoe wanneer we programmeren? Heeft dit consequenties voor onze manier van prospecteren en boeken, voor de onderhandelingen en contractsluiting, voor de financiële afwikkeling, etc...? In deze sessie zoomen we in op de verschillende beheersvormen die toegelaten zijn door het Gemeentedecreet: centraal gemeentelijk beheer, budgethouderschap, IVA, AGB en VZW. Aan de hand van concrete cases en ervaringsuitwisseling tussen collega’s bespreken we het verloop, de logica en de mogelijkheden/beperkingen van het programmatie-proces binnen elk beheersvorm.

Vragen of suggesties? Contacteer ons gerust!

Evi Gillard, stafmedewerker VVC, evi.gillard@cultuurcentra.be
Hannes Cannie, stafmedewerker LOCUS, hannes.cannie@locusnet.be
Paul Sergier, directeur VVC, paul.sergier@cultuurcentra.be