In het verleden

Traject Zakelijke aspecten van programmeren
diverse data
diverse locaties

In het zog van het ‘gages en partages’-verhaal zetten VVC en LOCUS een traject op om programmatoren, directies en andere medewerkers (boekhouding, ...) te ondersteunen bij de zakelijke aspecten van het programmeren. We plannen in dit traject diverse sessies. U schrijft zich in per sessie. De sessies kunnen namelijk de ene keer interessant zijn voor de programmator, dan andere keer voor een andere medewerker in het cultuurcentrum. Tot slot werken we ook aan een publicatie waarin alle informatie van de diverse sessies en meer wordt gebundeld.

Een workshop contracten: 20 april 2010, CC Ter Dilft, Bornem

Programmatoren krijgen heel wat contracten van artiesten of boekingskantoren op hun bureau. Maar begrijpen we wat er in staat en waartoe we ons engageren? We nemen een advocate onder de arm die ons begeleidt in het ontrafelen van een aantal principes uit de praktijk.

Line DE WILDE – advocate-vennoot bij Charlier Advocaten, Praktijkassistente Verbintenissenrecht Ugent

>> Alle info en inschrijving

Een workshop partage-berekening: 2 juni 2010, 13.30u, locatie te bepalen

We focussen ons in deze sessie op het berekenen van de financiële haalbaarheid van een voorstelling. Hoe ga je te werk? Hoe bereken je het voorstel dat een boekingskantoor jou doet? Welke kosten neem je mee op in je berekening? Welke formules van partage-berekening bestaan er? Enkele collega-programmatoren geven een insteek en samen gaan we op zoek naar simulatiemodellen.

>>  Alle info en inschrijving

Een infosessie “Na het contract, de factuur en de fiscus”: BTW, …  : 26 oktober 2010 | 9.30u tot 17u | De Markten - Brussel

Na een contract en na het optreden volgen nog enkele minder leuke dingen: de factuur! We ontleden de factuur: welke kosten zijn aangerekend en welke fiscale gevolgen zijn er aan verbonden? Artistieke en technische kosten, auteursrechten, BTW, bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten, …  En wat moet er aan de fiscus worden aangegeven?

>>  Alle info en inschrijving

Een infosessie soepele tewerkstelling: 18 november 2010 | 13.30u tot 16.30u | De Priem

Cultuurcentra en gemeenschapscentra doen in hun werking beroep op verschillende soorten medewerkers: vrijwilligers, kunstenaars, freelancers, studenten, …  Voor de meeste categorieën bestaat een wettelijke basis: werknemers, zelfstandigen en vrijwilligers. Voor anderen rijst vaak de vraag hoe de organisatie ze inzet, en of dit mogelijk is binnen de lijnen van de huidige regelgeving. Er rest dus een grijze zone.

Een consulente van Sociare (socioculturele werkgeversfederatie) licht de mogelijkheden van deze soepele tewerkstellingsvormen toe.

>>  Alle info en inschrijving