In het verleden

Vertonersontbijt VAF
8 december 2016
Cinematek, Brussel

Op donderdag 8 december 2016 nodigen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en de VDFC alle cultuur- en gemeenschapscentra uit in Cinematek voor een eerste Vertonersontbijt.

Bekijk het verslag van 8 december 2016
 
Wat is een Vertonersontbijt? Een korte maar krachtige voormiddag waarbij we aanbieders en vertoners samenbrengen voor een informatieve sessie, waarin nieuw aanbod en nieuwe initiatieven op het vlak van vertoning centraal staan. Tijdens deze informele ontmoeting willen we efficiënte informatiedoorstroming van filmsector naar culturele vertoners stimuleren.

Het Vertonersontbijt is een opzet dat voortvloeit uit gesprekken in de werkgroep Film. Deze werkgroep ontstond naar aanleiding van het VAF rapport Filmcultuur in de cultuur- en gemeenschapscentra.