In het verleden

VVC-dag
28 oktober 2016
CC Asse

Op 28 oktober 2016 nodigden we onze leden uit in CC Asse, voor onze VVC dag met als thema Naar een stevig cultuurspreidend netwerk. Centraal op deze dag stond de definitie van het begrip cultuurspreiding en voorbeelden van hoe deze definitie in de praktijk wordt gebracht. Tijdens de voormiddag werden bijdragen geleverd door Kunstenpunt, kabinet Gatz, Vlabra’ccent, WACCO, Circuit X en CC De Spil Roeselare & CC Schouwburg Kortrijk. Het namiddagprogramma bestond uit drie collegagroepen: jeugd, avondprogrammatie en diversiteit. We sloten af met een hapje en een drankje.

Dank aan de deelnemers, gastsprekers en gastheer CC Asse voor een fijne en inspirerende bijeenkomst!

Onderstaand kan u de presentaties, verslagen en de deelnemerslijst terug vinden

1. Deelnemerslijst

2. Presentatie: Van prototype tot 'slow burner'. Over de spreiding van de podiumkunsten uit Vlaanderen - Joris Janssens, Kunstenpunt

3. Presentatie Traject en nota cultuurspreiding - Marleen Platteau, kabinet Gatz (presentatie volgt)

4. Presentatie: Regionale samenwerking en spreidingsmodellen, case Vlabra’ccent - Sanne Vanautgaerden, Vlabra’ccent

5. Presentatie: Regionale samenwerking en spreidingsmodellen, case WACCO - Oona Goyvaerts coördinator en Rik Van Daele cultuurbeleidscoördinator Sint-Niklaas

6. Verslag: Denk mee over cultuurspreidende formats, case Circuit X - Lore Missinne, coördinator Circuit X

7. Reguliere werking van een cc? What’s in a name? (verslag volgt) - CC De Spil Roeselare, CC Schouwburg Kortrijk

8. Verslag collegagroep jeugd o.l.v. Leonie Lanssens, coördinator VVC (verslag volgt)

9. Verslag: collegagroep avondprogrammatie o.l.v. Elke Van lent, coördinator VVC

10.  Presentatie: Collegagroep diversiteit o.l.v. Mehdi Maréchal, stafmedewerker cultuur en interculturaliteit Demos.

NAAR EEN STEVIG CULTUURSPREIDEND NETWERK

Op de VVC-dag van vrijdag 28 oktober in CC Asse richten we onze blik op de toekomst. De definitie van cultuurspreiding en het opnemen van een cultuurspreidende opdracht wordt door minister Sven Gatz op een nieuwe manier benaderd. Tijdens de voormiddag maken we kennis met deze nieuwe visie en geeft Kunstenpunt uitleg bij hun onderzoek naar de spreiding van de kunsten in Vlaanderen en Brussel. Na deze plenaire toelichtingen gaan we hierover in gesprek in vier gespreksgroepen.

Dat de toekomst uitdagend beloofd te zijn, is een understatement. Het is essentieel om samen, met je collega’s, die uitdagingen aan te gaan. Daarom zetten we tijdens de middag ten volle in op collegagroepen waardoor we ons netwerk sterker en steviger maken. Afsluiten doen we bij een drankje.

PROGRAMMA

09u00 – 09u30: onthaal
09u30 – 09u45: welkom
09u45 – 10u15: toelichting
Dossier kunst in de nevelstad. Over de spreiding van de kunsten in Vlaanderen en Brussel - Joris Janssens, Kunstenpunt

Kunstenpunt deed onderzoek naar het aanbod beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten in Vlaamse steden en daarbuiten. De spreiding van deze kunsten brengen ze in kaart met grafieken en duidelijke analyses.

10u15 – 10u45: toelichting traject en nota cultuurspreiding – Marleen Platteau, kabinet Gatz

In juni 2015 gaf minister Gatz de opdracht aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) om een traject op te zetten over cultuurspreiding. Recent werd het traject beëindigd met als eindresultaat de krachtlijnennota cultuurspreiding. De minister licht in de nota zijn nieuwe visie op het begrip toe en hoe hij hier in de toekomst werk wil van maken. De inhoud nodigt uit tot verder gesprek.

11u00 – 12u30: keuze uit 4 gespreksgroepen

Er is veel in beweging en de nabije toekomst brengt heel wat uitdagingen met zich. Dringend tijd om hierover reacties, ideeën, visies en gedachten te verzamelen. Naar aanleiding van de nota cultuurspreiding doen we dit via drie insteken. Om de gesprekken te voeden starten we met concrete praktijkvoorbeelden waarop je kan inpikken, die je kan aanvullen of in vraag stellen.

Groep 1A: Regionale samenwerking en spreidingsmodellen, case Vlabra’ccent

Vlabra’ccent is het samenwerkingsverband van een 50tal cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant. Via praktijkvoorbeelden uit hun regionale werking wordt dit samenwerkingsverband toegelicht en wordt in gesprek gegaan over mogelijke nieuwe samenwerking- en spreidingsmodellen. Hun 17 jaar ervaring regionaal werken is meer dan inspirerend voor de toekomst.

Groep 1B: Regionale samenwerking en spreidingsmodellen, case WACCO

In deze groep kom je meer te weten over het intergemeentelijk samenwerkingsverband WACCO (Wase CultuurCentra Overlegplatform). Coördinator Oona Goyvaerts en cultuurbeleidscoördinator Rik Van Daele vertellen over de uitdagingen waar WACCO voor staat en hoe ze die vol enthousiasme aanpakken. Door te praten over deze uitdagingen verzamelen we eerste aandachtspunten die van belang zijn bij het verder vorm geven aan een regionaal cultuurbeleid.

Groep 2: Denk mee over cultuurspreidende formats, case Circuit X

Vanuit Vlaanderen werd cultuurspreiding ondersteund door verschillende formats, waarvan Circuit X één is. In een toekomstverhaal over cultuurspreiding wordt door de sector en diverse culturele actoren gerekend op dergelijke werkingen. Hoe kunnen deze herdacht en verduurzaamd worden in de toekomst? Kan hun werking breder of anders?

In deze sessie brainstorm je samen met Lore Missinne, coördinator van Circuit X over nieuwe insteken voor hun werking. Deel er jouw visie, verwachtingen, noden en voed de formats van de toekomst.

Groep 3: Reguliere werking van een cc? What’s in a name?

Wat is de reguliere opdracht van een cultuurcentrum? Kasper Verhelst van CC De Spil, Roeselare vertelt je meer over het project de Tuin der Lusten. Daarnaast toont een ander praktijkvoorbeeld van CC Schouwburg, Kortrijk aan dat hun projectplannen op bepaalde grenzen botsen. Via deze voorbeelden gaan we in gesprek over de “reguliere werking” van een centrum. Welke functies en opdrachten heeft het cultuurcentrum van de toekomst naast hun presentatiefunctie en wat is daarvoor nodig?

12u30 – 13u30: welverdiende lunch

13u30 – 15u00: collegagroepen

Het interpersoonlijk VVC-netwerk, daar zetten we tijdens de middag op in! Er is tijd en ruimte om zaken aan te kaarten bij je collega’s. Welke voorstellingen zag je de voorbije periode, welke problemen wil je met hen bespreken of over welke items wil je hun advies inwinnen? De agenda wordt bepaald door jullie noden. Kies voor één van de drie collegagroepen. Tijdens de collegagroep jeugd en avondprogrammatie worden prospecties besproken indien die op voorhand worden doorgegeven.

1)      Collegagroep jeugd

  • We maken kennis met elkaar, overlopen prospecties en kaarten enkele vragen aan.

2)      Collegagroep avondprogrammatie

  • We maken kennis met elkaar, overlopen prospecties en kaarten enkele vragen aan.

3)      Collegagroep diversiteit o.l.v. Mehdi Maréchal, stafmedewerker cultuur en interculturaliteit bij Demos.

  • We maken kennis met elkaar en gaan via verschillende praktijksituaties in op het debat van etnische culturele diversiteit in de werking van jouw cc. Wat zijn tips en tricks en hoe pakten collega’s bepaalde zaken aan?

15u00 – 16u00: napraten bij een glaasje

PRAKTISCH

* De inschrijven zijn afgesloten sinds vrijdag 21 oktober.
Deelname voor VVC-leden is gratis. Niet VVC-leden betalen 20 euro voor een hele dag en 10 euro voor een halve dag. Indien je inschreef en niet aanwezig bent op de dag zelf worden de kosten toch doorgerekend.

* Agendapunten of voorstellingen die je wil pitchen tijdens de collegagroep geef je door aan Leonie Lanssens (leonie@cultuurcentra.be), ten laatste op vrijdag 21 oktober. Over de voorstellingen geef je op voorhand volgende informatie mee:

  • Titel
  • Naam gezelschap
  • Korte inhoud
  • Doelgroep
  • Duur van de voorstelling
  • Kostprijs
  • Technische aspecten/ problemen / verwachtingen …

* Locatie: Vergadersite Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26, 1730 Asse (naast CC Asse). 
De ingang van het gebouw is de zwarte deur onder de witte bogengalerij. 
* Parkeren: in de omgeving zijn verschillende parkeermogelijkheden, zowel betalend als gratis. Langs de Huinegem is een gratis bovengrondse parking, alsook een ondergrondse betalende parking. Deze betaalparking is de goedkoopste in het centrum (0,50 euro/halve dag, 1 euro/dag). Daarnaast is er dichtgelegen betalende parking aan het Gemeenteplein en de Hopmarkt  (1 euro/uur). Op een tien minuten stappen van het Gemeenteplein zijn er gratis parkings: Gildehof (bereikbaar via Kalkoven) en Boekfos (hoek Boekfos en Parklaan). Klik voor meer info over parkeren in Asse.