In het verleden

VVC-dag
28 september 2017
CC De Werf, Aalst

Om de najaarsdrukte voor te zijn nodigen we jullie graag uit op donderdag 28/09/2017 in CC De Werf in Aalst voor de jaarlijkse VVC-dag. Met als thema Cultuurcentra van de toekomst richten we onze blik naar wat komt met een bijzondere focus op thema’s te linken aan de interne werking van jouw centrum. Op één van de volgende VVC-dagen leggen we de klemtoon op samenwerking via verschillende domeinen en met partners. 

PROGRAMMA

09u00 – 09u45                  Onthaal met koffie
10u00 – 10u10                  Welkom door mevrouw Ilse Uyttersprot, schepen van Cultuur
10u10 – 11u00                  Tussentijdse t
oelichting bij het lopende impact en –publieksonderzoek van CC De Werf door    Yvan Verhavert, directeur CC De Werf en Kristof Mertens, consulent bij Idea Consult

Bekijk hier de presentatie van Yvan Verhavert
Bekijk hier de presentatie van Kristof Mertens


Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van CC De Werf kregen Universiteit Antwerpen en Idea Consult de opdracht om de impact van het cc te onderzoeken. Het onderzoek situeert zich op drie domeinen: wat is de economische impact en welke impact heeft het op het vlak van cultuurspreiding en – participatie. Daarnaast organiseert Universiteit Antwerpen ook een publieks-onderzoek d.m.v. een enquête bij het publiek in de ruime regio. De centrale vragen bij de onderzoeken zijn: wat is positie van een cc in een centrumstad met vele lokale culturele spelers én dat de hele regio bedient? Welke sterke rol kan een cc in een centrumstad op zich nemen als centrale aanbieder voor een ruime regio? Al de resultaten worden achteraf ontsloten in een publicatie, die verwacht wordt in voorjaar 2018. 

11u00 – 12u30                  VVC-update: stand van zaken beleid en toekomstplannen

Bekijk hier de presentatie

De zomervakantie is achter de rug. Onze huizen beginnen weer op volle toeren te draaien. Voordat iedereen er weer ten volle induikt geeft VVC je een round up van de lopende of te verwachten items op beleidsniveau. We lichten er o.a. de plannen over de bovenbouw toe, onze visie op die plannen en informeren jullie over het meest recente nieuws over de overdracht van de provinciale bevoegdheden. We geven een inkijk op wat je van onze dienstverlening kan verwachten de komende periode.

12u30 – 13u30                  Lunch: tijd om bij te praten met collega’s!
13u30 – 15u30                  Keuzesessies

Kies één sessie uit het ruim en divers aanbod. De sessies informeren en/of inspireren. In iedere groep heb je de kans om in dialoog te gaan met jouw collega’s. Het moment dus om die ene vraag op tafel te gooien. Achteraf kan je informeel nog wat bijpraten tijdens de zoete afsluit.

GEANNULEERD  1) Collegagroep beeldende kunst: Kunst in de publieke ruimte o.l.v. Kunstwerkt

Na een succesvolle eerste editie, komt de collegagroep beeldende kunst een tweede maal samen. ‘Kunst in de publieke ruimte’ is het thema van deze sessie. We nodigen enkele experten uit en gaan op basis van hun verhaal met elkaar in gesprek. Daarnaast stelt Kunstwerkt de vraag: ‘hoe krijg je jouw gemeente aan het tekenen?’ en vertelt graag meer over het tekenfestival Drawing Days. Tenslotte is er ruimte voor jullie ervaringen, vragen en/of plannen.

GEANNULEERD 2) Workshop - Impactevaluatie en Impact Wizard o.l.v. de Sociale InnovatieFabriek

Impact Wizard is een online tool die je helpt om de maatschappelijke impact van je organisatie of project zichtbaar te maken. De tool houdt rekening met wat je écht te weten wil komen en met je beschikbare tijd en middelen. Naast een voorstelling van de tool, begeleidt Iris Verhoeyen van de Sociale InnovatieFabriek enkele introducerende impactoefeningen.

3) Inspiratie - Bloeiend Cultuurcafé

Vier cultuurcentra lichten hun horecawerking, toe. Nadien kan je de sprekers jouw prangende horecavraag voorleggen. Enkele quotes:

  • We hebben het plotercafé toevertrouwd aan een nieuwe vzw waarmee we eerder waarden en ambities (genre korte keten en vrijwilligerswerking) afspraken dan concrete rechten en plichten.” - Jeroen Platteau (directeur, CC De Ploter Ternat)
  • “Vzw de Rand exploiteert zes cafés in evenveel gemeenschapscentra. Een verhaal van verschillende contexten, voortschrijdend inzicht en permanente dynamiek” - Stefaan Gunst (adjunct directeur/hoofd gemeenschapscentra, vzw de Rand)
  • “Vanaf september 2017 starten wij een nieuwe concessieprocedure op basis van een publieke marktbevraging.”-  Yvan Verhavert (directeur CC De Werf, Aalst)
  • “CC Belgica doorzwom afgelopen jaren diverse horeca wateren en staat voor een nieuw verhaal dat op dit moment nog niet is uitgekristalliseerd” - Bart Van den Broucke (directeur CC Belgica, Dendermonde)

 4) Lezing - Hoe digitaal is jouw cultuurcentrum? o.l.v. Cultuurconnect 

Presentatie op te vragen via info@cultuurcentra.be

Hannes Vanhaverbeke en Evi Gillard (projectleiders veldanalyse) geven  een update over de experimenten die Cultuurconnect samen met cultuurcentra opzet rond livestreaming en cultuureducatie. Maar ook over het project culturele babysit en makerspaces. Daarnaast informeren ze je over evenementen die Cultuurconnect het komende jaar organiseert voor cc’s en gc’s. Hierbij leggen ze drie accenten: digitale programmatie, digital storytelling en digitale systemen. Last but not least vertelt Sara Logghe (projectleider) je meer over de haalbaarheidsstudie rond (regionale) ticketingsystemen (aanpak, timing, doel, stuurgroep,…).

5) Workshop - Culturele infrastructuur: creatieve plek, hub, kweekvijver, inspiratie bad van de cultuur van de toekomst?

Bekijk hier de presentatie

Onze huidige culturele infrastructuur  begint te verouderen en dat brengt op termijn grote kosten met zich mee. Hoe gaan we hier in de toekomst, zowel beleidsmatig als inhoudelijk mee om? Een vernieuwde inzet en strategie die leidt naar nieuwe visie is aan de orde. De nieuwe bovenlokale investeringssubsidies (van het FoCI) komen tevens aan bod. Vervolgens worden de krachtlijnen van het SARC-advies "Bouwen aan culturele ruimtes" geanalyseerd. Johan Penson leidt alles in goede banen. Hij werkzaam op verschillende plaatsen zoals NeedCompany, InfraCult, etc. en zetelt in diverse raden van bestuur (SARC, Greentrack Gent, Pulse, STEPP).

6) Collegagroep diversiteit

Bekijk hier de presentatie van Mehdi Maréchal
Bekijk hier de presentatie van Marc Jans

In oktober 2016 organiseerde VVC een eerste keer de collegagroep diversiteit onder de begeleiding van Mehdi Maréchal (voorheen stafmedewerker cultuur en interculturaliteit bij Demos vzw, nu De Gentse Lente) en werd die als inspirerend bevonden. Het diversiteit- en participatie - vraagstuk blijft actueel, de dialoog erover willen we blijven voeren. Mehdi Marechal engageert zich opnieuw om zich samen met jullie te buigen over de praktijk en met welke mindset we in die praktijk kunnen staan. We verwelkomen ook Marc Jans (stafmedewerker Socius) die een bijdrage brengt over de toeleiding naar een vrijetijdsaanbod van mensen in armoede.

GEANNULEERD 7) Inspiratie - Speelruimte voor lokaal talent o.l.v. Forum voor Amateurkunsten

Hoe langer hoe meer centra zetten actief in op de ondersteuning van talent uit de onmiddellijke omgeving. Door talent te herkennen en verder aan te moedigen, via presentatiekansen of coaching. Cultuurcentrum Brugge en GC ’t Groenendal, Merelbeke zochten en vonden een adequaat antwoord op de vraag hoe creatievelingen van eigen bodem een plaats te geven in hun centrum. Vanuit verschillende invalshoeken en ervaringen geven ze een inkijk in hun visie en manier van werken. Van projectmatige impulsen tot oog voor ‘amateurkunsten’ in een breder cultuurbeleid.
Organisaties zoals OPENDOEK, dragen eveneens een steentje bij om de kracht van amateurkunsten uit te dragen via de Vlaamse podia. Kwalitatieve amateur-theatervoorstellingen een plek geven in de reguliere programmatie is één van hun objectieven.

Op basis van deze getuigenissen én jullie insteken, continueert het Forum voor Amateurkunsten het gesprek over de noden, opportuniteiten, positie, resultaten, innovaties en toekomstige uitdagingen voor de betrokken spelers in het veld.

8) Reflectiegroep Beleid van de toekomst

Bekijk hier de presentatie van Marleen Platteau

Lees het verslag

Onder begeleiding van Geert Vansieleghem (Kwadraet) gaan we na wat jullie verwachten van het toekomstige (Vlaamse) beleid. Daarbij is er aandacht voor het decreet bovenlokaal cultuurbeleid dat dit najaar vorm krijgt. Marleen Platteau (raadgever sociaal-cultureel werk bij kabinet Gatz) licht kort de krachtlijnen van het ontwerpdecreet toe en er is een korte toelichting bij de visietekst Blijspel of tragedie? Een toekomst voor de Vlaamse Cultuurcentra. Met deze input als inspiratie ben jij aan zet om je verwachtingen en wensen omtrent het beleid te delen. Op het einde van de sessie wensen we enkele concrete aanbevelingen te formuleren.

GEANNULEERD 9) Zakelijk overleg i.s.m. Scwitch

Het is al even geleden dat collega’s die hoofdzakelijk bezig zijn met zakelijke items in hun centrum samen kwamen. Op deze VVC-dag komt hier verandering in! 

Op de VVC-dag in Lier kon je al kort kennismaken met de diensten en het aanbod van Scwitch, dienstverlener in zakelijk organisatiemanagement. We merkten dat de interesse in Scwitch groot was en dus lijkt het goed om elkaar nóg beter te leren kennen. Tijdens deze sessie zoomt Scwitch in op diverse, actuele thema’s: nieuwe privacywetgeving (General Data Protection Regulation – GDPR), samen aankoop, netwerkversterking, alternatieve financiering… Maar er wordt ook ruimte gelaten om jouw zakelijke kopzorgen te delen met collega’s, om samen naar oplossingen te zoeken én waar mogelijk de nodige ondersteuning hiervoor te vinden bij Scwitch.

15u30 – 16u00                  Zoete afsluiter: tweede kans om die collega nog te spreken die je miste tijdens de lunch!


PRAKTISCH

Locatie: CC De Werf, Molenstraat 51 te Aalst.

  • Het station ligt op een 6 à 7 minuten wandelen van De Werf.
  • Parkeren is mogelijk op de parking onder CC De Werf. Snel en comfortabel parkeren is ook mogelijk bij Indigo Parking op de Postsite, Vaartstraat 18, gelegen op 3 à 4 minuten wandelafstand (250m) van De Werf.  Als bezoeker van De Werf kan je hier aan verminderd tarief parkeren (valideer je parkeerticket aan de balie van De Werf en betaal slechts twee euro voor je parkeertijd). 0p de website van de stad Aalst staat een overzicht van alle parkings in Aalst.
  • De locatie beschikt over wifi
  • VVC-leden volgen deze dag gratis. Niet-leden betalen 15 euro voor een halve dag en 30 euro voor een hele dag. Niet-leden die zijn ingeschreven maar niet komen opdagen, worden een kost aangerekend van 30 euro.