In het verleden

VVC-dag
27 maart 2013
CC Lokeren


De leden hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen de bijhorende documenten terugvinden op het ledengedeelte van onze website.

Prof. Annick Schramme (UA) - Goed bestuur voor cultuur
Annick Schramme inspireert ons met enkele principes voor ‘Goed bestuur’, ook in cultuur.  Eind 2012 verscheen de publicatie ‘Goed bestuur voor cultuur’ -  na een grondig onderzoek en gesprekken met het brede veld naar de bestuurspraktijk van Vlaamse gesubsidieerde culturele organisaties. Hoe kunnen we deze principes vertalen en toepassen in cultuurcentra en gemeenschapscentra? Wat draagt dit bij tot de eigen bestuurskracht, transparantie en positionering?  Een interessante timing nu de nieuwe bestuursraden worden samengesteld en aan de slag gaan.

Brainstormsessie - bouw mee aan de VVC van morgen
2013 is niet alleen voor uw gemeente en cultuurcentrum een cruciaal jaar op het vlak van beleidsplanning. Ook de VVC maakt dit jaar werk van een nieuw meerjarenplan 2014-2018.  Ondertussen werkt de VVC al 10 jaar als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van cultuurcentra en gemeenschapscentra. Met als speerpunten: zakelijke dossiers, overlegplatform en accurate communicatie en informatiedoorstroming.

We lassen nu graag een moment van reflectie in. Wat zijn onze ambities? Waar moet de VVC de komende jaren werk van maken?  Elk categoriaal overleg gaf al zeer waardevolle input. Daarmee gaan we op 27 maart verder aan de slag. Bouw mee aan de VVC van morgen. We nodigen u graag uit om met ons mee te denken.

Programma

9.30u    Onthaal met koffie en ontbijtkoeken
10.00u  Prof. Annick Schramme - Goed bestuur voor cultuur
11.00u  Algemene Vergadering VVC - deel 1  
12.30u  Broodjeslunch
13.30u  Algemene Vergadering VVC - deel 2 
14.30u  Brainstorm bouw mee aan de VVC van morgen
16.00u  Een drankje als bedankje

Praktisch

Inschrijven: gelieve vóór 20 maart een seintje te geven aan leen.pede@cultuurcentra.be of u aanwezig zal zijn  

Locatie: CC Lokeren, Kerkplein 5, 9160 Lokeren
Route en plannetje: http://www.lokeren.be/241868.img
Met de auto:  
woensdag is marktdag in Lokeren, dus weinig parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Een mogelijkheid is parkeren langs de Koning Albertlaan of langs de Grote Kaai.
Met de trein: 
10 min. wandelen vanaf het nmbs-station