In het verleden

VVC - dag
26 maart 2014
CC De Kruisboog, Tienen

De VVC-dag van 26 maart 2014 in CC De Kruisboog Tienen was met een 70-tal deelnemers een succes.

Als hoofdthema zoomden we in op regio-vorming en intergemeentelijke samenwerking.
Niet alleen op Vlaams beleidsniveau zijn er plannen voor verdere regionale screening en clustering, ook op het terrein beweegt er heel wat om krachten te bundelen binnen een regio en tussen culturele spelers.
Op de studiedag van VVC (26/03/2014) werd een overzicht geschetst van de diverse ontwikkelingen. Dr. Koenraad De Ceuninck (Centrum voor lokale Politiek, Universiteit Gent) tekende het breder kader binnen de Vlaamse staatshervorming en de recente regio-screeningen. Miek De Kepper (directeur LOCUS vzw)zoemde in op cultuur en regiowerking door een analyse te maken van de huidige stand van zaken en enkele perspectieven aan te reiken voor cultuur- en gemeenschapscentra. Als case werd de regiowerking in de schoot van Vlabra’ccent (de Vlaams-Brabantse cultuur-en gemeenschapscentra) toegelicht door Piet Forger, coördinator.

- Presentatie Koenraad De Ceuninck (pdf) "Living apart together? Over intergemeentelijke samenwerking binnen de interne staatshervorming en de regioscreening."

- Presentatie Miek De Kepper (pdf) "Cultuur- en gemeenschapscentra in regio-verband"

- Presentatie Piet Forger (pdf) "Regio-werking binnen Vlabra'ccent." (Vlaams-brabant)

In de namiddag organiseerde we 4 parallelle sessies:

- Sessie Regiowerking:  presentatie (pdf) en het verslag (pdf)
- Sessie Collegagroep Internationaal
- Sessie Collectief  Onderhandelen
- Sessie Veilig werken in de podium

 

 download het programma als pdf

vvc dag

deelnemerslijst