In het verleden

VVC-dag
25 maart 2015
De Priem, Brussel

Hier vindt u de presentaties van die dag:

- welkomstwoord
- overzicht van de actualiteit (decreetswijziging, provincies, regionale samenwerking, VVC,...)
- inkijk veranderingstraject LOCUS (powerpoint), Bart Beuten, directeur LOCUS
- speech minister van Cultuur, Sven Gatz 

2015 is een uitdagend jaar, voor cultuur- en gemeenschapscentra, maar ook voor de VVC zelf. Lees de parlementaire discussie van 26 februari, met het antwoord van de minister:

“Ik heb de keuze gemaakt om de rol van de bovenbouw en van de koepels te herdefiniëren, niet alleen omdat, zowel op zakelijk als inhoudelijk vlak, enige synergie en integrale aanpak interessant kunnen zijn, maar ook en vooral omdat de omgeving waarin ze optreden in verandering is. Ik wil samen met de sector kritisch herbekijken welke rol deze organisaties in de toekomst zullen opnemen en dit in relatie met het veld en met de te hertekenen administratie. […] Wat betreft de VVC wil ik benadrukken dat ik nog geen keuze heb gemaakt, maar dat ik de verschillende pistes verken.”

Met de grootste zorg voor wat is en met de blik op wat kan, wil VVC samen met de leden de toekomst tegemoet kijken en mee vorm geven.

We nodigen cultuurprofessionals (directies, programmatoren,…) en beheerders graag uit voor de VVC-dag van 25 maart 2015, in Brussel. Omdat deze thema’s iedereen aan belangen, is iedereen welkom, ook al ben je geen effectief lid van de algemene vergadering.

 Hét moment:

- om uzelf volledig te updaten met de laatste actuele informatie over de wijzigingen en stand van zaken in het beleid voor cultuurcentra en gemeenschapscentra: het decreet lokaal cultuurbeleid en het gemeentefonds, de provinciale middelen, het participatiedecreet,…

- om inzage te krijgen in het denkproces en consultatietraject naar de vernieuwde werking van het eengemaakte steunpunt LOCUS/Bibnet

- om te reflecteren over de toekomstige werking van VVC

- om de visie van minister van Cultuur Sven Gatz ‘live’ te beluisteren

- om uw collega’s te ontmoeten en bij te praten

We verwelkomen u graag vanaf 9.30u in de Priemstraat 51, 1000 Brussel. Routebeschrijving

Het programma

9.30u        Onthaal  - welkomstwoord Evi Gillard, VVC
10.00u      Algemene vergadering VVC (leden ontvangen binnenkort een uitnodiging met de nodige documenten)
10.30u      Toelichting aantal actuele thema’s (decreet lokaal cultuurbeleid, provincies, kunstendecreet, participatiedecreet,..)
11.00u      Toelichting toekomst en heroriëntering VVC
11.30u      Toelichting Bart Beuten over de vernieuwde werking van het steunpunt
12.00u      Minister van Cultuur, Sven Gatz - speech
13.00u      Broodjeslunch
14.00u      Reflectietafels toekomstige werking VVC: 2015 willen we aangrijpen om een aangepaste werking op de rails te zetten - in overleg met het steunpunt, administratie, kabinet en andere partners (oKo, kunstenpunt, VVSG, etc…) - maar in de eerste plaats ook met de leden, met u! Uw bijdrage in deze reflectietafels is daarom erg belangrijk voor ons. We zorgen voor een gerichte methodiek om zo concreet mogelijk een aantal voorstellen die we hebben te toetsen.
16.00u      Einde

Uw deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk (voor de catering en aantal stoelen)!

Deelnemerslijst

Meld je vóór 18 maart aan bij Leen Pede: leen.pede@cultuurcentra.be of 02/201 17 07