In het verleden

VVC-dag en Algemene Vergadering
24 maart 2016
CC Belgica, Dendermonde

 

VERSLAG

Dank aan de deelnemers, gastsprekers en gastheer CC Belgica voor een fijne en inspirende bijeenkomst!

De deelnemerslijst (pdf)

De presentaties kan je hier downloaden:

Verwelkoming met presentatie door Bart Van den Broucke, directeur CC Belgica met extra informatie over de vernieuwde zaal Belgica BiS

Algemene vergadering: de powerpoint vind je op de ledensite
Heroriëntering VVC - Evi Gillard en Leonie Lanssens (pdf) 
Vraag van de week - Evi Gillard en Leonie Lanssens (pdf) 

Birgitta de Leeuw - De transformatie ben je zelf (pdf) 

Verslag werktafel management en bestuur o.l.v. Birgitta de Leeuw

Cultuurconnect - stand van zaken projectoproep en Digitale Week (Lucy Vereertbruggen) (pdf)

De Alzheimer Code (pdf) - Paul Buekenhout en Koen De Visscher: In het voorjaar 2017 organiseren de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Hellebosch vzw de tweede editie van ‘De Alzheimer Code’. Hoe kunnen cc’s en gc’s aan dit project deelnemen’? Klik hier voor meer info.

 

UITNODIGING

We nodigen u uit op donderdag 24 maart voor een boeiende dag vol beleidsinformatie, inspirerende sprekers en uitwisseling tussen collega’s.

De uitdagingen van morgen kennen we. Dat cultuurcentra en gemeenschapscentra ook in de toekomst een belangrijke rol te spelen hebben, daar twijfelen we niet aan. Op 24 maart vatten we de koe bij de horens: hoe kunnen cc’s en gc’s en hun cultuurprofessionals inspelen op het veranderende tijdperk?

PROGRAMMA

9.30u - 10.00u Onthaal met koffie

10.00u - 10.10u Welkom door Lien Verwaeren, schepen van Cultuur Dendermonde

10.10u - 10.30u Algemene Vergadering VVC

10.30u - 11.30u Voorstellen en bespreken heroriëntering VVC - Evi Gillard en Leonie Lanssens
 
11.30u - 12.30u “De transformatie ben ik zelf” - Gastspreker - Birgitta de Leeuw
We leven in een prachtige tijd. De samenleving verandert en wij mogen daar deel van uitmaken. Er worden andere eisen aan onze organisatie gesteld, door aangepaste wetten, geldstromen die verschuiven en burgers en cliënten die mondiger zijn. We willen hierop inspelen door het goede dat onze organisatie te bieden heeft te behouden en tegelijk te anticiperen op de maatschappelijke veranderingen. Het boek  “De transformatie ben ik zelf!” nodigt je uit om het antwoord niet te ver te zoeken en dicht bij jezelf te blijven. Lees meer over Birgitta de Leeuw

12.30u - 13.15u Lunch 

13.15u - 13.30u  Korte toelichting project “De Alzheimer Code” - Paul Buekenhout en Koen De Visscher
In het voorjaar 2017 organiseren de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Hellebosch vzw de tweede editie van ‘De Alzheimer Code’. Hoe kunnen cc’s en gc’s aan dit project deelnemen’? Klik hier voor meer info.

13.30u - 13.45u Cultuurconnect: stand van zaken projectoproep en digitale week - Lucy Vereertbrugghen
Ter info: tijdens de middagpauze doet Marjolein Fransen, stagiaire van Cultuurconnect, een korte bevraging over co-creatie in het kader van de Digitale Week.

13.45u - 14.15u  “Vraag van de week” - Nieuwe dynamieken in onze huizen - Leonie Lanssens en Evi Gillard
Met de vraag van de week polste VVC 5 weken lang naar nieuwe dynamieken, groot of klein, die een invloed hebben op de werking van onze centra. We ontvingen openhartige en rake reacties. In dit overzicht tonen we de resultaten om zo elkaar te inspireren rond deze thema’s.

14.30u - 15.30u Interactieve werktafels
Deze werktafels sluiten aan bij 3 actiedomeinen van het nieuwe kennisknooppunt. Op deze manier kan je meepraten over waar de uitdagingen precies liggen en op welke manier je ondersteuning verwacht. Kies tussen één van deze 3 werktafels:

1) Werktafel “complementair kunst- en cultuurbeleid” o.l.v. Joris Janssens (Kunstenpunt)
Nu de sectorale middelen overgeheveld zijn naar het gemeentefonds, wijzigen een aantal evenwichten in het vertrouwde systeem van kunst- en cultuurspreiding. In zijn visienota Kunsten (april 2015) nodigde de minister van cultuur lokale besturen en cultuur- en gemeenschapscentra uit tot een gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezonde balans tussen productie en spreiding, verbonden met participatie en educatie. In deze workshop geeft Kunstenpunt een helder beeld over de rol die lokale overheden, cc’s en gc’s vandaag spelen in cultuurspreiding - zowel geografisch als in de diversiteit. Je krijgt ook inzicht in hoe kunstenorganisaties zelf verschillend omgaan met de spreiding van hun voorstellingen, afhankelijk van de manier van werken van het gezelschap, of van het type voorstelling. We gaan in gesprek over hoe culturele actoren de dialoog en interactie met en tussen kunstenaars én publiek blijvend kunnen versterken. Welke ondersteuning is daarbij nodig vanuit de bovenbouw? (kennisknooppunt, kunstenpunt, enz…) Welke beleidsinstrumenten werken stimulerend?

2) Werktafel “management en bestuur” (clustering van dienstverlening) o.l.v. Birgitta de Leeuw (gastspreker)
Uit de bevraging ‘vraag van de week’ blijkt dat het thema ‘samenwerken’ - het anders organiseren van gemeentelijke diensten enerzijds en regionale samenwerking anderzijds - vandaag en zeker morgen hoger op de agenda komen te staan. Het kennisknooppunt wil inspelen op deze tendensen en ontwikkelingen. Daarom verkennen we in deze workshop welke verschillende visies en modellen er momenteel op het terrein aanwezig zijn. We gaan in gesprek over mogelijke succesfactoren en valkuilen. Birgitta de Leeuw heeft ervaring met praktijken in Nederlandse gemeenten. Ze kent ook de complexiteit van het regionale niveau en samenwerken. Zij werkte voorheen voor een Nederlandse provincie, waar al eerder de bevoegdheden cultuur en jeugd verdwenen.

3) Werktafel “Samenleving in transitie” o.l.v. Fred D’hont (SOCIUS)
We leven in een verandering van tijdperk. De komende generaties zullen grote veranderingen plaatsvinden in onze economische, ecologische, politieke en culturele systemen. Sociaal-culturele spelers worden hierdoor uitgedaagd. Hoe we verenigen en participeren, hoe we leren, hoe we vormgeven aan ruimte en tijd, hoe we samenleven is immers in transitie. Niet alleen de samenleving, maar ook overheden en het cultuurveld zijn in verandering. Om antwoorden te formuleren op ongetemde problemen gaan ze op zoek naar nieuwe  manieren van denken en handelen en sluiten vitale coalities. In deze workshop verkennen we de veranderingen die bezig zijn en gaan in gesprek hoe we samen antwoorden kunnen formuleren.

15.30u - 16.00u Afsluitend drankje

PRAKTISCH

Deelnemerslijst

Locatie

Zaal BiS Kerkstraat 115 , 9200 Dendermonde. Bepaal jouw route
Betalend parkeren kan op de dakparking van de bibliotheek.

CC Belgica (Dendermonde) is onze gastheer. Zij ontvangen ons met trots in hun vernieuwde zaal “Belgica BiS”. Dankzij de facelift in 2015 is deze polyvalente ruimte nog beter geschikt voor staande concerten, voorstellingen in intiemere opstellingen, (dans)cursussen, creaties en repetities lokale kunsten.

“Belgica BiS is meer dan de fysieke ruimte. Het is een nieuw verhaal, een nieuwe spil in de werking van cc Belgica. In relatief korte tijd werd er veel unieks gerealiseerd rondom Belgica BiS. Zowat een jaar geleden werd een werkgroep ‘staande concertprogrammatie’ opgestart bestaande uit vrijwilligers dat nu resulteert in GERUIS. Dat de werken aan de zaal voor 99% werden uitgevoerd door eigen stads- en OCMW personeel stemt ons uiterst trots. Vandaag begint het verhaal van de ingebruikname en het experiment met de nieuwe mogelijkheden. We gaan daarbij allicht al eens op ons gezicht, maar we willen ook leren en verbeteren uit wat er zich zal gaan ontwikkelen. Binnenkort merkt u dit allicht in het programma van CC Belgica, maar hopelijk ook in dat van menig andere organisator.”

Bart Van den Broucke, Directeur CC Belgica (meer info in de persmap)

Inschrijven

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen met als onderwerp Inschrijving VVC-dag naar Leen Pede
(leen.pede@cultuurcentra.be). Vergeet niet om je gekozen werktafel te vermelden.
Deadline om in te schrijven is vrijdag 18 maart. Deelname voor de leden is gratis, maar inschrijven verplicht (voor niet-leden vragen we een bijdrage van €50).

Boek: ‘De transformatie ben ik zelf’
Het boek van gastspreker Birgitta de Leeuw wordt op de ledendag te koop aangeboden. Aankoopprijs is 15 euro.