In het verleden

VVC vergader- en reflectiedag
24 maart 2010
CC De Warande, Turnhout

Op 24 maart organiseert de VVC haar jaarlijkse vergaderdag: de algemene vergadering in combinatie met de vergaderingen van elk categoriaal overleg (A-centra, B&C centra en gemeenschapscentra). Collega's van cultuurcentra en gemeenschapscentra uit heel Vlaanderen ontmoeten elkaar, ook informeel.

Daarnaast voorzien we ook inhoudelijke input en stof voor debat. Vorig jaar debatteerden enkele politici over hun visie op het toekomstig Vlaams cultuurbeleid, naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen.  Dit jaar nodigen we enkele 'externe' sprekers uit om onze sector uit te dagen, een spiegel voor te houden of te kijken in een glazen bol: welke rol spelen cultuurcentra en gemeenschapscentra in de huidige en toekomstige samenleving en hoe kan een Vlaams beleid hierbij ondersteuning bieden?

Karl van den Broeck (Knack) en Kaat Peeters (Forum Amateurkunsten) prikkelen u met enkele reflecties in de voormiddag.  Tijdens de broodjeslunch kan u hun uitdagingen wat verteren om na de middag in debat te gaan met hen. In de duo-gesprekken gaat een ‘insider’ telkens in dialoog met de ‘outsider’.

Om 15u starten de vergaderingen van elk categoriaal overleg (A, B&C en de gemeenschapscentra).  Naast de gewone agenda krijgt u ook de kans om verder te discussiëren over de inhoudelijk input van de dag.

Gastheer voor deze vergaderdag is CC de Warande. En niet toevallig de Warande: directeur Staf Pelckmans geeft u graag toelichting bij het nieuwe beheersmodel van de Warande.

Directies, beheerders en stafmedewerkers/programmatoren zijn welkom op deze dag.

Om de dag goed in te zetten, verwelkomen we u graag
vanaf 9.15u met koffie en een koek !


PROGRAMMA

9.15u         Onthaal met koffie en koek
10.00u       Algemene Vergadering VVC
11.00u       Toelichting Warandemodel
11.30u       Reflecties van Karl van den Broeck en Kaat Peeters
12.30u       Broodjeslunch
13.30u       Duo-gesprekken met Karl van den Broeck en Kaat Peeters
14.45u      Koffiepauze
15.00u      Categoriaal Overleg (A, B&C en gemeenschapscentra vergaderen parallel)
einde voorzien om 17u