In het verleden

VVC-vergaderdag
29 februari 2012
CC De Ploter - Ternat

Op 29 februari 2012 organiseren we de jaarlijkse VVC-vergaderdag. Dit jaar  is CC De Ploter in Ternat uw gastheer. U bent van harte uitgenodigd.

In de voormiddag houden we een uitgebreide Algemene Vergadering. Naast de gewone agenda, krijgt u ook een stand van zaken van een aantal actuele thema’s: het decreet lokaal cultuurbeleid, geluidsnormen voor muziek, digitalisering film, de maximumfactuur in het basisonderwijs, etc…  We voorzien daarbij voldoende tijd voor uw vragen over deze en andere dossiers.

Tijdens de broodjeslunch kan u rustig bijpraten met collega’s.

In de namiddag kan u aansluiten voor een infosessie over Auteursrechten.  Deze infosessie is open voor alle medewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra.  In november 2011 organiseerde de VVC een bevraging over de mantelovereenkomst met SABAM. Deze evaluatie werd besproken met het centraal bestuur van SABAM. Werner Strouven van SABAM komt dan ook graag feedback geven op een aantal pijnpunten bij deze evaluatie. Hij zal ook de interne herstructurering, de online aangifte en nieuwe tarieven toelichten. Vervolgens wijdt Pieter Vanheuverzwijn (consulent Sociare) u in in enkele hedendaagse toepassingen van auteursrechten.

Datum:  woensdag 29 februari 2012

Plaats: cultuurcentrum De Ploter, Ternat

Programma:

 9.30u                   Onthaal met koffie en koek

10u-12u               Algemene vergadering met stand van zaken van een aantal actuele thema’s
                              (de leden van de Algemene Vergadering ontvangen een officiële uitnodiging)

12u-13.30u         Broodjeslunch

13.30u - 16u      Infosessie Auteursrechten

  • Overzicht resultaten VVC-bevraging mantelovereenkomst SABAM (Paul Sergier)
  • Antwoorden vanuit SABAM: interne herstructurering (centralisatie – online aangiftes – nieuwe tarieven): Werner Strouven
  • Intellectuele eigendomsrechten: Pieter Vanheuverzwijn (Consulent Sociare) gaat in op de niet – dagelijkse auteursrechten (muziek op websites, gebruik van foto’s, kopiëren,gebruik van krantenartikels, software, fragmenten van literaire werken, Creative Commons, overdracht van rechten binnen de organisatie,…)

Inschrijven:  VVC-leden nemen gratis deel voor de hele dag, maar inschrijven is verplicht om organisatorische redenen. Schrijf u in vóór 22 februari via dit formulier of bij Leen Pede: leen.pede@cultuurcentra.be of 02 201 17 07