In het verleden

Workshop artiesten en artistieke medewerkers tewerkstellen in de socioculturele sector
02/06/2015
Sociare

Op deze gratis dagworkshop, georganiseerd door Sociare, oKo, VVC en Kunstenloket, krijgt u een overzicht van de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor een tewerkstelling (onder PC 329) van artiesten en artistieke medewerkers als werknemer. We maken ook een begeleide wandeling doorheen de alternatieve tewerkstellingsvormen en diverse vergoedings-mogelijkheden. Met ruime aandacht voor praktijkvoorbeelden, praktische tips en gedachtewisselingen.

Programma 

9u30-10u  onthaal

10u-12u    de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 329 toegepast op de  tewerkstelling van artiesten en artistieke medewerkers (loonbarema’s en eindejaarspremie, sectorale flexibiliteit en nieuwe arbeidsregelingen, sectorale extra verlofdagen en arbeidsvrijstellingsdagen, sociale maribel)

12u-13u      reflectie -  en discussiemoment + broodjeslunch
  
13u-15u      alternatieve tewerkstellingsvormen en vergoedingsmogelijkheden voor artiesten en artistieke medewerkers in PC 329 (o.a. sociale bureaus voor kunstenaars (SBK’s) als tussenpersoon, tewerkstelling i.k.v. 25-dagenregel, zelfstandige opdrachten, kleinevergoedingsregeling en vrijwilligersvergoeding, taakloon (en bijhorend werkloosheidsstatuut), auteursrechten)

15u -15u15   stand van zaken gezamenlijke belangenbehartiging en inhoudelijke dossiers oKo, Sociare, VVC 

15u15-16u    reflectie- en discussiemoment + aanzet werkgroep 329   

Dinsdag 2 juni 2015 van 10u (onthaal vanaf 9u30) tot 16u

Waar? Sociare, Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel

Een wegbeschrijving vindt u op www.sociare.be, bij contactinfo.
 
Deelnameprijs: gratis 

Inschrijven: via deze link vóór 29 mei 

Meer info: bel of mail 02/503.18.11; vormingen@sociare.be