Artisjok

'Artisjok' is een thematisch elektronisch magazine dat 2 à 3 maal per jaar verschijnt. Er wordt telkens een thema centraal gesteld dat belangrijk is in de werking van de cultuur- en gemeenschapscentra. Dit thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken: inhoudelijk, juridisch, opiniërend. Artisjok wordt op ruime schaal verspreid naar al wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van de werksoort.

Je kan hier de edities van Artisjok lezen in pdf:

2011-11 Amateurkunsten in het DNA van cultuurcentra en gemeenschapscentra

2009-10 Memorandum van de VVC voor de Vlaamse Regering 2009-2014

2008-09 ENCC Project Fair

2008-08 De VVC vaart voort

2007-07 Europa en cultuur

2006-06 Bedrijfsvoorheffing buitenlandse podiumkunstenaars

2006-05 Vergoeden van losse medewerkers en artiesten in cultuur-en gemeenschapscentra

2006-04 Verzelfstandiging van cultuur- en gemeenschapscentra en het gemeentedecreet

2005-03 Uit-winkel: een meerwaarde voor het onthaalbeleid van een cultuur- en gemeenschapscentrum?

2005-02 De regionale volkshogescholen (Vormingplus)

2005-01 De VVC stelt zich voor