international

Een internationaal of Europees beleid voeren is voor lokale culturele actoren niet evident. Toch is het  ook voor deze instellingen belangrijk om de vinger aan de internationale pols te houden. Heel wat Europese wetgeving heeft immers gevolgen voor het federale, Vlaamse en lokale beleid. Ook op cultureel en artistiek vlak is prospectie, contacten en samenwerking in het buitenland een verrijking voor het lokale culturele leven. Daarom wijdt de VVC in haar werking een apart luik aan de opvolging van internationale tendensen en contacten. Ze stimuleert haar leden om de blik open te houden en  ook, hetzij minimaal, aandacht te hebben voor internationale contacten.

De VVC is lid van het ENCC en Culture Action Europe.

ENCC - www.encc.eu

Het Europees Netwerk Culturele Centra (European Network of Cultural Centres) – ENCC is ontstaan in 1994 op initiatief van het cultuurcentrum De Warande – Turnhout en de FEVECC, de voorloper van de huidige VVC.  Het ENCC staat voor ervaringsuitwisseling tussen de cultuurcentra en voor belangenbehartiging van de werksoort op Europees niveau. Jaarlijks organiseert het ENCC een thematische bijeenkomst (Shortcut) en een ervaringsuitwisseling (Project Fair). Daarnaast is het ENCC ook recent gestart met een uitwisselingsprogramma voor personeel van de cultuurcentra.

De leden van het ENCC zijn de nationale overkoepelende organisaties van cultuurcentra. Voor Vlaanderen is de VVC de vertegenwoordiger. Wallonië wordt vertegenwoordigd door ASTRAC en ACC. Daarnaast zijn de overkoepelende organisaties van Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen en Polen lid. Er zijn nog geassocieerde leden uit Italië, Kroatië, Noorwegen, Groot-Brittannië, Roemenië en Slovenië.

Het ENCC heeft momenteel 2 projecten lopen die de uitwisseling en mobiliteit van professionals van cultuurcentra en gemeenschapscentra stimuleren:

 BECC

BECC - Bridge Between Cultural Centers.  Een individueel uitwisselingsprogramma op jouw maat.    Lees meer...

TAC TAC - Take Away Culture.  Lokale organisatie, globale participatie. Lees meer...

 

 Culture Action Europe -  www.cultureactioneurope.org

Culture Action Europe is de overkoepelende belangenorganisatie van de nationale, regionale en Europese culturele netwerken. Zowel de VVC als het ENCC zijn lid van Culture Action Europe. Zij volgen het Europees cultuurbeleid op de voet via permanente contacten met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese administratie.

Culture Action Europe lanceert de campagne 'We are more' om de Europese beleidsmakers aandacht te vragen voor het budget voor cultuur in de nieuwe beleidsperiode vanaf 2014.  Tegelijk wil de campagne alle overheden -  ook nationale, regionale en lokale overheden - sensibiliseren voor het vaak onzichtbare werk dat de cultuursector realiseert. 

wearemore

we are more is a positive message that communicates the multiple ways in which individuals, communities and arts organisations do more, and contribute more than is superficially apparent.

The EU is more than coal and steel, we need more than a single market, we are more than mere consumers.

We are many organisations built up by individuals who value and act for culture in Europe.

We are citizens, parents, arts organisations, lovers of culture, and active participants in society.

http://www.wearemore.eu

Internationale cultuurcellen

De VVC heeft ook altijd veel aandacht besteed aan de contacten met de nationale culturele instituten van diverse Europese landen in België (Goethe Institut, Danske Culturinstitut,…). Diverse cultuurcentra werken op regelmatige basis samen, met een of meerdere van deze nationale culturele instituten.
Deze nationale culturele instituten hebben zich verenigd in een Europees netwerk, EUNIC

Meer info: http://eunic-europe.eu/en/

International Council for Cultural Centers

Dit is een recent initiatief dat de ambitie heeft een wereldwijde overkoepeling te worden van de netwerken uit de diverse continenten. De eerste contacten tussen het ENCC en dit International Council werden reeds gelegd in Brussel en Berlijn.

Meer info
http://worldsummit.international3c.org/