In cijfers

Cultuurcentra

Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en meer bepaald het team lokaal cultuurbeleid, verzamelt jaarlijks cijfergegevens bij de cultuurcentra. Deze gegevens worden telkens gebundeld in een publicatie die een beeld geeft van de sector: soorten en aantal activiteiten, werking, financiën en personeel. Alle informatie vindt u hier terug: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/CC_CCinC.aspx

Gemeenschapscentra

De Vlaamse overheid vraagt echter geen cijfers op bij de gemeenschapscentra. Het categoriaal overleg van de gemeenschapscentra betreurt dit omdat gemeenschapscentra wegens gebrek aan cijfers steeds minder zichtbaar zijn voor het beleid en voor onderzoek. Daarom besliste het overleg van gemeenschapscentra om zelf gegevens te registreren.

In 2010 verzamelden 24 GC’s nauwkeurig hun cijfers over activiteiten en personeel, met dezelfde excel-formulieren als die van de cultuurcentra. Het VVC-secretariaat verzamelde en verwerkte de gegevens. Het resultaat van al deze inspanningen is nu gebundeld in het cijferrapport gemeenschapscentra.

Dit cijfermateriaal wil alvast een eerste aanzet geven tot het op de kaart plaatsen van gemeenschapscentra. 

Het volledige rapport kan u hier downloaden:

cijferrapport gemeenschapscentra 2010 (pdf)


Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken

De Vlaamse overheid voorziet in een online tool waar de verzamelde cijfergegevens ontsloten worden en op een interactieve manier raadpleegbaar zijn. Bekijk het kennisportaal voor cultuurcentra en bibliotheken.