Lidmaatschap

Voordelen van lidmaatschap?

VVC houdt de vinger in de pols van beleid en praktijk. We zorgen voor accurate informatie, uitwisseling tussen collega’s en inspiratie voor al wie meebouwt aan de werking van cultuurcentra en gemeenschapscentra. 
- Via ons digitale kanalen krijg je steeds up-to-date informatie over beleid, regelgeving, ontmoetingsmomenten of inspirerende praktijken.
- VVC is het aanspreekpunt voor beleidsmakers om advies in te winnen over de sector. Dankzij uw lidmaatschap kan VVC de brede sector zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
- Om alle centra op een evenwichtige wijze te vertegenwoordigen, zorgen we voor voldoende overleg waarbij alle centra kansen krijgen tot inspraak en participatie in het beslissingsproces en in het vormen van een gedeelde opinie.
- Ondanks een beperkt team zorgt VVC voor een zo ruim mogelijke dienstverlening, in partnerships met andere organisaties. We nemen elke vraag ter harte en zorgen voor eerstelijnshulp of waar we kunnen een stapje verder.
- VVC zorgt voor een verbreding van het eigen en van jouw netwerk, zodat zoveel mogelijk stakeholders betrokken worden bij de rol die cultuurcentra en gemeenschapscentra vandaag en morgen spelen / te spelen hebben.
- Door een constante wisselwerking tussen praktijk en beleid, wil VVC ook een inspirator zijn. We brengen je in contact met met nieuwe praktijken, tendenzen en ontwikkelingen. 

Wat zijn de voorwaarden tot lidmaatschap?

De VVC beperkt het lidmaatschap tot de cultuurcentra gesubsidieerd door het decreet lokaal cultuurbeleid en tot de gemeenschapscentra, erkend door het decreet lokaal cultuurbeleid en met een eigen programmering.
De aanvragen tot lidmaatschap van gemeenschapscentra worden voorgelegd aan een aanvaardingscommissie.

Wat kost het lidmaatschap?

De werking van de VVC steunt vooral op solidariteit en samenwerking tussen de leden.
Het lidmaatschap betekent een financiële bijdrage in de vorm van een jaarlijks lidgeld, dat elk jaar geïndexeerd wordt. De lidgelden verschillen per categorie.

Wil jouw centrum lid worden?

Aanvragen tot lidmaatschap van je cultuurcentrum of gemeenschapscentrum richt je aan Leonie Lanssens (leonie@cultuurcentra.be)