Nieuws

NIEUWS

De maatschappelijke relevantie en het grote belang van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen wordt bevestigd door een nieuw grootschalig gebruikersonderzoek. De Universiteit Antwerpen peilde net als in 2014 samen met de cultuur- en gemeenschapscentra naar het gebruik, de tevredenheid en de behoeften van de bezoekers. Het rapport met de conclusies werd op maandag 3 december voorgesteld op een studiedag in Antwerpen. Belangrijkste conclusie: de tevredenheid bij de gebruikers van de centra blijft erg groot.
Lees meer

23/04/2019 - De VVC zoekt een office manager!

Ben jij de geknipte persoon om het VVC team te versterken? Kandideren kan tot en met met zondag 19 mei. Meer info vind je hier.

01/04/2019 - Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2019

Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en Nederlandstalige organisaties in Brussel. Organisaties die nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 april hun nieuwe erkenningsnummer aanvragen. Ze krijgen na goedkeuring beschikking over 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na die periode kunnen ze hun erkenning verlengen.

Voor vragen hierover: www.vrijwilligersverzekeren.be of verzekering@vsvw.be

04/03/2019 - VVC vanaf 7 maart te bereiken op nieuwe locatie

Vanaf 7 maart kan je de VVC vinden in de Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel. We zijn te bereiken op volgend mobiel nummer: 0479 94 10 78 en op het vertrouwde e-mail adres: info@cultuurcentra.be

03/12/2018 - Nieuw onderzoek bevestigd: Vlamingen zijn heel tevreden over hun cultuurcentrum

De maatschappelijke relevantie en het grote belang van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen wordt bevestigd door een nieuw grootschalig gebruikersonderzoek. De Universiteit Antwerpen peilde net als in 2014 samen met de cultuur- en gemeenschapscentra naar het gebruik, de tevredenheid en de behoeften van de bezoekers. Het rapport met de conclusies werd op maandag 3 december voorgesteld op een studiedag in Antwerpen. Belangrijkste conclusie: de tevredenheid bij de gebruikers van de centra blijft erg groot.

Lees meer

26/10/2018 - De VVC blijft het grootste podium van Vlaanderen vertegenwoordigen

In volle zomerperiode ontving de VVC het nieuws dat minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse subsidies voor de VVC eind 2018 stopzet. Nieuws dat niet volledig onverwacht kwam en waarop de VVC al sinds 2015 anticipeerde door zijn werking breder te trekken dan enkel het behartigen van de belangen van zijn leden. Zo bood het ook ondersteuning en inspiratie aan, taken die eerder door het vroegere Locus werden opgenomen.

De onderhandelingen over het structureel maken van die bredere opdracht werden in de afgelopen drie jaar on hold gezet door de hervorming van de culturele bovenbouw en de oprichting van een nieuw steunpunt dat zal inzetten op de ontwikkeling van het (boven)lokale niveau. De VVC is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van dat steunpunt en wenst dit in de toekomst ook te blijven. De visie van de VVC op de werking van het steunpunt bovenlokaal cultuurwerk, lees je hier.

Onder meer door deze evoluties besloot de algemene vergadering van de VVC unaniem om in 2018 zijn werking verder uit te puren als belangenorganisatie. Ondanks het wegvallen van de Vlaamse subsidies blijft de organisatie professioneel en resultaatgericht inzetten op het vertegenwoordigen van zijn leden, in sterk partnership met de leden. Samen vergroten we onze slagkracht om het grootste podium van Vlaanderen (en zo veel meer) op de kaart te zetten. Samen gaan we er voor, nu en in de toekomst!

22/05/2018 - Campagne Hallo? Cultuur!

Met Hallo? Cultuur! ontwikkelde de VVC een positieve campagne om de dialoog rond lokaal cultuurbeleid naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op gang te brengen. Op de campagnewebsite vind je informatie, inspiratie en instrumenten om het gesprek over en met jouw cultuur- en gemeenschapscentrum aan te gaan. Meer info op www.hallocultuur.be

20/12/2017 - Eindejaarsperiode

Het VVC-secretariaat sluit eventjes de deuren, van 21 december tem 2 januari 2018.
We staan graag terug tot uw dienst vanaf 3 januari 2018.

Prettige feesten!

17/10/2017 - Oproep deskundigen voor visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenwerk

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen waarmaken in een veranderende samenleving. Voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet zoekt Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor cultuur, geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je kandidaat voor 15/11/2017 in de kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be. Dan word je opgenomen in een pool van visitatoren die beschikbaar zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hier vind je meer gedetailleerde info.

17/10/2017 - Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden. Meer informatie vind je op de website van het Departement CJM:  https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering

 

VVC - NIEUWSKANALEN

Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen worden enkel verstuurd naar de leden. Log in via de startpagina naar de ledensite om het archief te raadplegen.

Telex

De VVC houdt haar website wekelijks up-to-date met nieuwsberichtjes: over cultuurbeleid, federale en Vlaamse regelgeving en besluitvorming, interessante studiedagen, …   Je kan de nieuwsitems volgen op de website of je abonneren op de RSS van deze pagina.