Nieuws

NIEUWS

22/05/2018 Campagne Hallo? Cultuur!

Met Hallo? Cultuur! ontwikkelde de VVC een positieve campagne om de dialoog rond lokaal cultuurbeleid naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op gang te brengen. Op de campagnewebsite vind je informatie, inspiratie en instrumenten om het gesprek over en met jouw cultuur- en gemeenschapscentrum aan te gaan. Meer info op www.hallocultuur.be

20/12/2017 - Eindejaarsperiode

Het VVC-secretariaat sluit eventjes de deuren, van 21 december tem 2 januari 2018.
We staan graag terug tot uw dienst vanaf 3 januari 2018.

Prettige feesten!

19/12/2017 - Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen zo'n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor Brusselse organisaties volgt de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit op. Verzekeringen voor activiteiten in 2018 kunnen vanaf 15 december 2017 worden aangevraagd. Alle info vind je op www.gratisvrijwilligersverzekering.be

17/10/2017 - Oproep deskundigen voor visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenwerk

Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen waarmaken in een veranderende samenleving. Voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet zoekt Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor cultuur, geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je kandidaat voor 15/11/2017 in de kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be. Dan word je opgenomen in een pool van visitatoren die beschikbaar zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Hier vind je meer gedetailleerde info.

17/10/2017 - Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over. Vrijwilligerswerk maakt essentieel deel uit van onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. De Vlaamse Regering die inzet op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid blijft het vrijwilligerswerk ook op deze wijze ondersteunen. Op dit moment wordt de overdracht voorbereid, meer nieuws volgt in de loop van komende maanden. Meer informatie vind je op de website van het Departement CJM:  https://cjsm.be/vrijwilligersverzekering

 

VVC - NIEUWSKANALEN

Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen worden enkel verstuurd naar de leden. Log in via de startpagina naar de ledensite om het archief te raadplegen.

Telex

De VVC houdt haar website wekelijks up-to-date met nieuwsberichtjes: over cultuurbeleid, federale en Vlaamse regelgeving en besluitvorming, interessante studiedagen, …   Je kan de nieuwsitems volgen op de website of je abonneren op de RSS van deze pagina.