Partners

ISOC is een informeel platform waar informatie en ervaringen met betrekking tot gezamenlijke belangendossiers, knelpunten en opportuniteiten uitgewisseld worden; waar standpunten kunnen opgebouwd worden in verband met gezamenlijke thema’s en waar afspraken kunnen gemaakt worden voor gezamenlijke acties die de individuele acties van de partners aanvullen en versterken.
De huidige partners van het ISOC zijn: Clubcircuit, de Federatie, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, Kunstenloket, Overleg kunstenorganisaties (oKo), Poppunt, Sociare, Steunpunt Jeugd, Verenigde Organisaties Beeldkunst (VOBK), Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten (VVJ), Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB), Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Sportfederatie (VSF), Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC), Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

Cultuurconnect is het steunpunt voor digitaal lokaal cultuurbeleid.

Onze partners in de Franstalige gemeenschap zijn ASTRAC (www.centresculturels.be ) en ACC (www.centres-culturels.be ), de vertegenwoordigers van de Waalse culturele centra.

 logo sociare

 

           logo locus                             logo agentschap                                             
logo encc logo astrac

logo ACC

logostepp