Structuur

Een ledenorganisatie

De VVC telt in 2019 160 leden. 65 cultuurcentra zijn lid waarvan 13 A – centra, 21 B – centra, 31 C – centra. 95 gemeenschapscentra zijn lid, waarvan 63 Vlaamse gemeenschapscentra, 22 gemeenschapscentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7 gemeenschapscentra van de Vlaamse Rand., We ondersteunen ook 3 startende gemeenschapscentra. 

Categoriaal overleg

Het categoriaal overleg vormt de basis van de VVC – werking.  Op regelmatige tijdstippen komen de cultuurcentra van eenzelfde categorie en de gemeenschapscentra samen. Ze bespreken enerzijds thema’s specifiek voor de eigen categorie en anderzijds thema’s in het kader van de globale VVC – werking. Het categoriaal overleg stelt ook aan de algemene vergadering zijn vertegenwoordigers voor in de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per aangesloten centrum: de directeur en een lid van de raad van bestuur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 14 leden.


Werkgroepen

Binnen de werking bestaan er ook wisselende en tijdelijke werkgroepen die zich met een bepaald thema bezig houden (vb. Werkgroep Colloquium, Werkgroep Gages en Partages, Werkgroep registratie gemeenschapscentra,…).