Telex

Hart boven Hard parade 29 maart

De beweging “Hart boven Hard” bereidt zich momenteel voor op een vreedzame, artistieke en kleurrijke optocht op zondag 29 maart in Brussel: de Grote Parade.

Iedereen die zich aangesproken voelt, als burger en/of als cultuurprofessional, roepen we op om op straat te komen en zijn stem te laten horen. Als cultuur- en gemeenschapscentra kunnen we ook een positief signaal geven.

Hou er rekening mee: het gaat in deze parade niet om de profilering van organisaties. Logo’s en specifieke vlaggen of slogans, worden verzameld in 1 vlaggenblok achteraan de stoet. De parade wordt verder opgebouwd in 10 blokken, volgens 10 hartenwensen, elk met een eigen kleur, voorwerpen en  muziek.

De parade promoot tien ‘hartenwensen (pdf) voor een andere samenleving. De twee hartenwensen die het meest aansluiten bij waar cultuurcentra en gemeenschapscentra voor staan zijn:

samen rijk

Onze rijkdom zit niet alleen in onze portemonnee. Rijk is een samenleving door degelijk onderwijs, goede zorg, wetenschappelijk onderzoek, sociale zekerheid, bloeiende cultuur en natuur, vlotte toegang tot sport en mobiliteit, … Wie deze rijkdom uitverkoopt en privatiseert, verarmt de samenleving. Dan wordt de zorg herleid tot een net van grote, dure zorgbedrijven, mét winstoogmerk. Dan worden cultuurhuizen, jeugdwerkingen en bibliotheken overgelaten aan commercie en dorpspolitiek. In een kennismaatschappij moeten kennis en cultuur zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom willen we extra investeringen in elk sterk aanbod dat mensen rijker maakt aan inzicht, verbeelding en artistieke gevoeligheid. Zonder zorg, gezondheid en gemeenschapsvorming zijn we niets. Dáár begint ons ware vermogen als maatschappij.

leefbare buurt

Steden groeien steeds verder aan. Nog nooit woonden zoveel mensen met een verschillende achtergrond zo dicht bijeen. Dat vraagt een sociale en ecologische vernieuwing. Alleen krijgen steden en gemeenten wel steeds meer bevoegdheden, maar steeds minder geld. Ook heel wat provinciale initiatieven vrezen voor hun toekomst, nu de provincies worden afgeslankt. Willen we de kracht van het lokale echt opwaarderen, dan verdienen steden en gemeenten juist meer financiële armslag, om fors te investeren in hun wijken en hun basisvoorzieningen. Of wonen we straks in een omgeving zonder bereikbaar zwembad, bibliotheek of publieke ouderenzorg? Vóór alles moeten de verschillende overheden werk maken van wat mensen verbindt: cultuurcentra, jeugdhuizen, groene ruimte, buurtwinkels, postkantoren, speelgelegenheid, jeugdwelzijnswerk en betaalbare en energiezuinige woningen. Onze buurt is waar onze kinderen opgroeien. Die geven we niet prijs.

Lees ook even de afspraken bij de parade:

-       Bommetjes en andere aanslagen op het hart en het gehoor zijn uit den boze. Als we ons laten horen, doen we dat creatief.

-       Voertuigen met luide motoren storen de muzikale kracht van de Parade. Voor rijdende tuigen geloven we sterk in menselijke aandrijfkracht.

-       We gaan voor een artistieke parade zonder organisatievlaggen, maar creëren wel een apart extra vak voor alle vlaggen samen. Zo geven we een mooi kleurrijk beeld van de breedte van onze beweging. Organisaties schrijven zich in, en worden op de hoogte gehouden over de plek van dit vlaggenvak binnen de Parade.

-       Laat bij elke hartenwens gerust je eigen strijdpunten zien, op bordjes of spandoeken. Die boodschap moet wel aansluiten bij de hartenwens en het verhaal van Hart boven Hard. Zorg ervoor dat je inhoudelijke strijdpunt meer opvalt dan het logo van je organisatie. De Grote Parade dient één gezamenlijk verhaal, niet de zelfprofilering van afzonderlijke organisaties.

-       Vakbonden en politieke partijen worden uitgenodigd als burgers. Vakbondsmensen komen niet in gekleurde jassen, maar met sjaaltjes. Politieke vertegenwoordigers worden gevraagd sober om te springen met hun aanwezigheid, en geen media-interviews te geven.

-       Flyeren met eigen materiaal kan bij de opbouw van de Parade, tussen 13u en 14u op de Albert II- laan (niet op de trappen van het Noordstation). We vragen om verder niet te flyeren tijdens de Grote Parade, ook niet op het slotplein. Goede afspraken, goede vrienden!

Hart boven hard is een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt: die solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen boven een economische kijk stelt. Hiermee geeft de beweging één signaal vanuit welzijnswerk, cultuur, onderwijs, minderheden, verenigingen, jeugdwerk,… Meer over het ontstaan van Hart Boven Hard, wat het wel is en wat het niet is

 

Geschreven door Evi Gillard op dinsdag 17 maart '15