Telex

Week van de Vrijwilliger 2017 - Actieplan Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid - Aanpassing vrijwilligersvergoeding vanaf 2017

Vorige week werden overal in Vlaanderen (en ver daarbuiten) vrijwilligers in de bloemetjes gezet tijdens de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk. Miste je deze kans om jouw vrijwilligers te bedanken? Geen nood! Van 4 t.e.m. 12 maart 2017 loopt de Week van de Vrijwilliger. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft je alvast de nodige tips en inspiratie en voorziet ook in een digitale toolbox om vrijwilligers in de kijker te zetten. Bovendien lanceerde het naar aanleiding van de internationale dag van de vrijwilliger tools.vrijwilligerswerk.be. Ontdek er hoe je een selectie van vrijwilligers-vacatures van www.vrijwilligerswerk.be op andere websites kan plaatsen, dus bijvoorbeeld ook op die van jou.

Actieplan Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz zetten samen in op het actieplan Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Op 18 november werd het plan definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Momenteel denkt men na over hoe dit plan verder wordt uitgewerkt. De coördinatie is in handen van de afdeling sociaal-cultureel werk van het departement CJSM i.s.m. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Voor de verdere uitrol van het plan werden verschillende overlegstructuren opgezet met als doel zoveel als mogelijk betrokken partijen te laten participeren. Zo wordt de Verenigde Verenigingen betrokken in één van de overlegstructuren. VVC volgt dit dossier verder op via het ISOC-overleg (InterSectoraal Overleg Cultuur) waaraan ook de Verenigde Verenigingen deelneemt.

Het plan heeft 3 concrete doelstellingen: (1) visieontwikkeling op vrijwilligerswerk, (2) betere ondersteuning van vrijwilligers en (3) de complexe regelgeving vereenvoudigen.

Lees meer over het actieplan.

Aanpassing vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2017

Vrijwilligers kunnen vergoed worden via een reële onkostenvergoeding of een forfaitaire onkostenvergoeding. De reële onkostenvergoeding is onbegrensd, maar alle teruggevorderde kosten moeten bewezen worden (treintickets, rekeningen,...).

De bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding stijgen vanaf 1 januari 2017 naar maximum 33,36 euro per dag en maximum 1.334,55 euro per jaar. In 2016 geldt als maxima 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar.

Geschreven door Leen Pede op wednesday 14 december '16