Regelgeving en beleid

Aanplakkingstaks

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

De ‘wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht' van 22 april 2003 creëerde duidelijkheid over wat er aan taks moet betaald worden voor affiches. De aangifte gebeurde in het verleden weinig of niet omdat iedereen ervan uitging dat de culturele sector vrijgesteld was van deze belasting. Dit is echter nooit het geval geweest, maar de fiscale administratie gedoogde dit gebeuren. Echter door de invoering van de Euro (en het gedeeltelijk verdwijnen van de fiscale zegel) is de fiscale administratie wakker geworden en werden er strenge controles uitgevoerd. Deze betalingen dienden te gebeuren door het kleven van fiscale zegels op de affiches.

In 2006 maakte staatssecretaris Van Quickenborne werk van de afschaffing van het zegelwetboek. Het federaal parlement keurde daarop het wetsontwerp omtrent de afschaffing van het zegelwetboek goed. Dit betekent dat de federale fiscale zegels voorgoed verdwenen zijn vanaf 1 januari 2007. Het zegelwetboek was een achterhaald en oud systeem en werd daarom verruild door een moderner betalingssysteem. Dit wordt nu beschreven in het Wetboek voor diverse rechten en taksen. Dankzij deze vereenvoudiging en modernisering werden ook de tarieven van een aantal taksen herbeken, zoals de aanplakkingstaks.

Voorheen was er enkel een vrijstelling voor affiches kleiner dan een A3 (15 dm²). Voor affiches groter dan A3 en kleiner dan 1m² plakte men 0,10 € aan fiscale zegels.

Vanaf 1 januari 2007 zijn alle affiches die kleiner zijn dan 1 m² vrijgesteld van de aanplakkingstaks.

Voor affiches groter dan 1 m² blijft de aanplakkingstaks wel gelden. Per affiche betaalt men 50 eurocent. De betaling verloopt echter niet meer via fiscale zegels, maar kan via overschrijving of via elektronische betaalmiddelen. Deze betalingen dient u te regelen via het ‘Ontvangkantoor der Domeinen'. Het Ontvangkantoor zal u informeren over de praktische gang van zaken. 

Opmerking:
- Sommige drukkers leveren zelf deze service. Neem contact op met uw drukker.
- Indien u affiches aankoopt, dient u te controleren of ze in orde zijn met deze wetgeving.

 

Get Adobe Reader Al onze documenten kan u lezen en/of downloaden in pdf-formaat. Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig.
De recentste versie van Adobe Reader kan u gratis downloaden via www.adobe.com
Dit is wereldwijd gebruikte software voor het archiveren, lezen en doorsturen van documenten.
Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.