Regelgeving en beleid

Afvalarme evenementen

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Sinds 2002 kunnen de gemeenten (provincies) een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest afsluiten. Dit is een driejarig contract dat verder bouwt op de bereikte resultaten van de vroegere milieuconvenanten. Het is een vrijwillige overeenkomst. Als een gemeente (provincie) de overeenkomst ondertekent, krijgt ze in ruil voor het uitvoeren van een aantal taken die deze overeenkomst opsomt, financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De kans bestaat dat er in jouw gemeente een reglement ‘afvalarme evenementen’ van kracht is. Je zoekt best uit of er in jouw gemeente zo'n reglement is.

Wat verstaat men onder een evenement?

Een evenement is een publieke gebeurtenis met al dan niet betalende toeschouwers/deelnemers op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis op publiek of privaat terrein. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, muziekfestivals, stad -, gemeente-, dorp- of wijkfeesten,… Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote (meer dan 10.000 bezoekers/deelnemers per dag), middelgrote (tussen de 1.000 en 10.000 bezoekers/deelnemers) en kleine (minder dan 1.000 bezoekers/deelnemers) evenementen.

Uit onze contacten met OVAM blijkt dat de opgestelde modellen vooral inspirerend zijn en dat elke gemeente dit kan aanpassen volgens eigen inzichten. Het is vooral de bedoeling dat de gemeenten zicht krijgen op de afvalpreventie bij grote activiteiten. 

Documenten 

model afvalplan OVAM
model politieverordening
  

Links 

www.ovam.be  
www.samenwerkingsovereenkomst.be
  
www.fuifpunt.be   

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.