Regelgeving en beleid

Amateurkunsten

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Onder de sector amateurkunsten verstaan we tal van verenigingen die ingedeeld kunnen worden in diverse kunstdisciplines: literatuur, dans, theater, diverse muzikale genres , beeldende kunst, zang, film, video, fotografie, multimedia. Deze verenigingen worden per discipline ondersteund door erkende amateurkunstenorganisaties. Deze organisaties vormen samen het Forum voor Amateurkunsten, het steunpunt en belangenbehartiger van deze werksoort.

Wetgeving: http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/ak.aspx

Advisering beleid

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/index.html

Amateurkunstenorganisaties

Centrum voor Beeldexpressie 
Creatief Schrijven 
Danspunt 
Koor & Stem 
Kunstwerk(t) 
Muziekmozaïek 
Opendoek 
Poppunt 
VLAMO

Steunpunt en belangenbehartiger

Forum voor Amateurkunsten

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.