Regelgeving en beleid

Auteursrecht en billijke vergoeding

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Het Auteursrecht beschermt het letterkundig of artistiek werk van een auteur en wordt omgezet in een financiële vergoeding wanneer het werk wordt gebruikt, wordt meegedeeld aan een publiek. Het is dus een vorm van uitgesteld loon.

De Billijke Vergoeding is een Naburig Recht en is een vergoeding aan de uitvoerende kunstenaar en aan de producent en ontstaat telkens wanneer opgenomen muziek in voor publiek toegankelijke plaatsen ten gehore wordt gebracht. Bij een life optreden is er daarom geen sprake van een Billijke Vergoeding.

Wetgeving

Wet op het auteursrecht 1994: gecoördineerde versie tot 2007
KB ivm indexering tarieven billijke vergoeding (2014)

Auteursrecht

De belangrijkste beheersvennootschap voor de auteursrechten in België is SABAM: http://www.sabam.be/nl

Tarieven SABAM: http://www.sabam.be/nl/sabam/tarief-3

De VVC sloot met SABAM een mantelovereenkomst waarin de hele procedure is vastgelegd vanaf de eerste aangifte tot en met de betaling van de factuur. Deze mantelovereenkomst is van onbeperkte duur: Mantelovereenkomst SABAM-VVC

Lees meer over de roerende voorheffing auteursrechten

Billijke Vergoeding

Tarieven Billijke vergoeding: http://www.bvergoed.be/frame-nl.htm

De beheersvennootschappen voor de Billijke Vergoeding zijn:

SIMIM (voor de muziekproducenten): http://www.simim.be/
PlayRight (voor de uitvoerende kunstenaars): http://www.playright.be

Links

FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Commissions_Raden/Raad_intell_eigendom/
Arthena - de federatie van beheersvennootschappen: http://www.arthena.be/htmlnl/aarthenahoofd_set.htm 
Sofam - de beheersvennootschap voor visuele kunsten:  http://www.sofam.be/
Reprobel - de beheersvennootschap voor reprografierechten: http://www.reprobel.be/

 

Get Adobe Reader Al onze documenten kan u lezen en/of downloaden in pdf-formaat. Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig.
De recentste versie van Adobe Reader kan u gratis downloaden via www.adobe.com
Dit is wereldwijd gebruikte software voor het archiveren, lezen en doorsturen van documenten.

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.