Regelgeving en beleid

Bewakingswet

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

De wet van 10 april 1990 op de bewakingsdiensten, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten was noodzakelijk voor een verbetering van de regelgeving rond bewakingsactiviteiten. De auteurs van de wet hadden daarbij voornamelijk geldtransporteurs en portiers voor ogen. Met de wet kwamen er een heel aantal vergunningsvoorwaarden en duidelijke richtlijnen voor wat mag en niet mag bij het organiseren van bewaking. In 1999 voerde minister Duquesne een vijfde bewakingsactiviteit toe, nl. “toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen”. In zijn omzendbrief haalt de minister een aantal typevoorbeelden aan die geviseerd worden: portiers aan de ingang van uitgangsgelegenheden, bewaking aan cinemacomplexen of winkelgalerijen, toezicht in pretparken, securitydiensten bij concerten, stewards bij fuiven en bals. 

Pas een tiental jaren na de inwerkingtreding van de wet, kwam de socio-culturele sector en de erfgoedsector in beeld. Is de bewakingswet ook van toepassing voor deze sectoren, bvb. de musea, de kunstencentra en de cultuurcentra? De discussie kwam op gang… en tot op vandaag is het nog steeds niet helemaal duidelijk.  De VVC – algemene vergadering van 24 september 2003 - stelt zeer duidelijk dat de toepassing van de bewakingswetgeving voor de cultuurcentra en voor de gemeenschapscentra onhaalbaar en onbetaalbaar is.

Wetgeving

Wet van 10 april 1990: toelichting
Gecoördineerde tekst van de wetgeving (13/01/2005)

Documenten

Presentatie bewakingswetgeving FOD Binnenlandse zaken

VVC - standpunt Bewakingswetgeving

Links

www.vigilis.be

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.