Regelgeving en beleid

Bovenlokaal Cultuurbeleid

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend. De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Transitiereglement voor culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling.

Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Meer infomatie is beschikbaar op de website van het departement cultuur
Bekijk de resultaten van de eerste indieningsronde

 

Voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking

Op 22/12/2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking een eerste keer goed. In de loop van voorjaar 2018 zal de Strategische Adviesraad Cultuur (SARC) een advies uitbrengen en wordt het besproken in het Vlaams Parlement.  
Het voorontwerp bestaat uit 3 grote inhoudelijke lijnen. 
Een eerste is een subsidielijn voor bovenlokale projecten. Diverse culturele actoren, waaronder ook cultuur- en gemeenschapscentra, kunnen projecten met een bovenlokale focus indienen.
Ten tweede wordt structurele ondersteuning aangeboden aan culturele intergemeentelijke samenwerkingen.
Ten derde wil men via dit decreet werk maken van een bovenlokaal steunpunt.

Op 16/03/2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking defintief goed.
Het voorontwerp van decreet is nu ingediend bij het Vlaams Parlement. De uitvoeringsbesluiten zijn momenteel in opmaak.

Het voorontwerp bevat 3 grote inhoudelijke lijnen. 

Een eerste is een subsidielijn voor bovenlokale projecten. Diverse culturele actoren, waaronder ook cultuur- en gemeenschapscentra, kunnen projecten met een bovenlokale focus indienen.
Ten tweede wordt structurele ondersteuning aangeboden aan culturele intergemeentelijke samenwerkingen.
Ten derde wil men via dit decreet werk maken van een bovenlokaal steunpunt.

 

Opgelet! Dit is een voorontwerp, de inhoud kan dus nog wijzigen! 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Leonie Lanssens (leonie@cultuurcentra.be of 02/201 17 07)

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.