Regelgeving en beleid

Contracten podiumkunsten

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

I.  Contractbijlage 'Algemene voorwaarden boekingsovereenkomst'

In 2015 werkte een werkgroep binnen het Zakelijk Overleg van VVC aan een contractbijlage “Algemene voorwaarden boekingsovereenkomst (in het Nederlands)” en in het Engels. De doelstelling van de werkgroep was om te komen tot een contractbijlage met juridisch correct geformuleerde en voor beide partijen evenwichtige clausules.

In deze contractbijlage wordt niet gesproken over bijzondere voorwaarden, prijsafspraken of specifieke afspraken. Dat behoort tot de individuele onderhandeling tussen organisator en artiest / boekingskantoor.

Een boekingsovereenkomst bestaat doorgaans uit:

- Bijzondere bepalingen

- Algemene voorwaarden

- Technische en/of hospitality rider

Voorgestelde tekst handelt enkel over de ‘algemene voorwaarden’. De tekst genoot juridisch advies en werd opgevolgd in dialoog met cultuurcentra, enkele boekingskantoren en oKo.

Deze contractbijlage “algemene voorwaarden” geldt als een advies of een referentie:

- Cultuurcentra en gemeenschapscentra kunnen dit gebruiken indien zij de aan hun aangeboden contracten willen nalezen en/of zelf een voorstel willen doen van bepaalde formuleringen of clausules.

- Boekingskantoren, artiesten, gezelschappen of productiehuizen kunnen op basis hiervan hun bestaande contracten nalezen en eventueel aanpassen.

- Beginnende artiesten, gezelschappen, productiehuizen of boekingskantoren kunnen dit gebruiken als basis.

 

II. Brochure Artiestencontracten

LOCUS en VVC sloegen de handen in elkaar voor hun nagelnieuwe brochure 'Artiestencontracten. Een koud kunstje?'. De brochure focust op de relatie tussen CC's en GC's enerzijds en artiesten/tussenpersonen anderzijds. Het is een digitaal (maar makkelijk printbaar) 'drieluik': 

LUIK 1: Brochure artiestencontracten (pdf): met alle basisinformatie over BTW, bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten, auteursrechten, partage, maar ook tips bij het onderhandelen.

LUIK 2: Contractsbijlage (pdf): Elk contract is maatwerk. Met deze clausules kan u zelf enkele voorstellen doen om contracten aan te passen

LUIK 3: handige checklist als spiekbriefje (print af op A3) (pdf): die je als poster kan afdrukken en boven je bureau hangen

 

III.  Handleiding en charter "Goede afspraken over schoolvoorstellingen"

Op vraag van en met medewerking van jeugdprogrammatoren uit cc's en gc's en jeugdkunstorganisaties, werkten VVC en oKo in 2014 samen aan dit afsprakenkader. 

Deze Handleiding en dit Charter is ‘work in progress’. Gezelschappen, productiehuizen, cultuur- en gemeenschapscentra en tussenpersonen (boekingskantoren) werken er samen aan op een transparante manier en tonen hiermee hun gezamenlijke bereidheid en ambitie om een kwalitatief aanbod voor scholen verspreid over heel Vlaanderen te garanderen.

Het Charter wil geen afdwingbare reeks van richtlijnen naar voren schuiven. Elk contract is immers maatwerk. Het giet de suggesties uit de Handleiding in handzame richtlijnen en biedt zo een houvast om loyale samenwerkingen binnen de wereld van de podiumkunsten voor kinderen en jongeren te realiseren.

Download de Handleiding en Charter "Goede afspraken over schoolvoorstellingen" (pdf)
Download het Sjabloon bevestigingsbrief schoolvoorstelling  (word-doc) 
Download het Sjabloon bevestigingsbrief schoolvoorstelling  (pdf) 

IV. Principekader Contracten en een constructieve dialoog tussen cultuurcentra en gemeenschapscentra & de podiumkunstensector (muziek, comedy, theater, dans, ...)

Deze tekst biedt een basiskader voor het onderhandelen van contracten met artiesten en hun managers of boekingsagenten. Het geeft een overzicht van een aantal principes die cultuurcentra en gemeenschapscentra wensen te hanteren. Anderzijds biedt de tekst voor boekingsagenten en managers ook enig inzicht in de werking van cultuurcentra en gemeenschapscentra.

De tekst kwam tot stand na een intensief overleg met programmatoren en directies van cultuurcentra en gemeenschapscentra. Op 24 maart 2010 keurde de Algemene Vergadering van de VVC de tekst ook formeel goed. De tekst geniet bijgevolg een breed draagvlak bij de cultuurcentra en gemeenschapscentra.

We zijn ervan overtuigd dat in vele gevallen deze tekst niet nodig is en dat heel wat partnerschappen op het terrein goed verlopen. Toch hopen we dat de tekst een leidraad kan zijn of een aantal aandachtspunten terug in beeld brengt.

Download:  Principekader Contracten (pdf)

 

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.