Regelgeving en beleid

Cultureel akkoord

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Een cultureel akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië

Vrijdag 8 december 2012 kun je een historische dag noemen: de aankondiging van een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

De ministers Joke Schauvliege en Fadila Laanan kondigden dit akkoord aan na decennialange discussies tussen de beide landsgedeelten.

Het voorgestelde akkoord is een globaal kader dat algemene richtingen aangeeft. Het heeft betrekking op de kunsten, het erfgoed, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, de bibliotheken, de creatieve industrieën, vormingen en stages voor culturele actoren en onderzoek.

Het wordt mogelijk om over de taalgrens heen uitwisselingen en gezamenlijke projecten te organiseren.

In de komende maanden moet dit globaal kader nu concreet ingevuld worden. Elke Gemeenschap zal een budget moeten voorzien om dit akkoord vorm te geven in concrete realisaties en er zal een samenwerkingsplatform opgericht worden die alle mogelijke initiatieven zal beoordelen op hun waarde. De uitvoering van dit akkoord zal ten vroegste vanaf 2014 starten.

U vindt de tekst van het samenwerkingsakkoord hier. (pdf)

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.