Regelgeving en beleid

Digitalisering Film

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

UPDATE 16-11-2012

De Vlaamse regering keurde op 16 november 2012 het nieuwe besluit goed voor het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Dit reglement wordt beheerd en uitgevoerd door het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

Download het nieuwe FoCI-reglement  (pdf)

Een van de 5 prioriteiten van sectorale culturele infrastructuur voor de periode 2012-2016 is 'Digitalisering van filmvertoners'

Het budget voor de 5 prioriteiten samen bedraagt (jaarlijks of althans voor 2013) 2.250.000 euro. Er is geen verdeling van het budget per prioriteit bepaald, maar wellicht zal dit gelijkmatig gebeuren, afhankelijk van de aanvragen. Het subsidiebedrag is bijgevolg beperkt. Een commissie binnen FoCI zal de aanvragen beoordelen en een rangorde bepalen. Sterk rekening houdend met het beperkte budget is het voor een aantal centra mogelijks wel de moeite om een aanvraag in te dienen voor. Cultuurcentra komen in aanmerking in de mate dat zij hun bovenlokaal belang op het vlak van filmprogrammatie kunnen aantonen. 

Opgelet: gemaakte investeringen kunnen niet rectro-actief betoelaagd worden! Betaalde facturen indienen heeft geen zin.  De centra die een aankoop voorbereiden, komen eventueel wel nog in aanmerking.

CONTEXT

Digitale cinema of d-cinema, verwijst naar de overgang die filmzalen en distributie maken van het klassieke projectieformaat pellicule (35mm) naar digitale dragers en projectieapparatuur (DCI, 2K). In 2011 en 2012 werd snel duidelijk dat heel wat films, inclusief Vlaamse film, niet meer (of slechts 1 kopie) beschikbaar op 35mm. Zo goed als alle bioscopen pasten hun apparatuur al aan. Het kostenplaatje voor DCI ligt vrij hoog. Vandaar ondersteunde de minister van cultuur de arthouses en kleinere bioscopen in een samenaankoop en met een financiële tegemoetkoming op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling tot het verlenen van een investeringssubsidie voor digitalisering van vertonercomplexen. (pdf).  

Cultuurcentra kwamen  echter niet in aanmerking voor deze investeringssubsidie. Terwijl toch een aantal cultuurcentra/gemeenschapscentra beschikken over 35mm en  recente films draaien (zowel Vlaamse film als buitenlandse film, met een variatie in populaire genre en de 'andere' film). Daarom begeleidde VVC samen met BAM een werkgroep van CC’s en GC’s om een technische bestekmodel op te stellen en informatie uit te wisselen. Intussen hebben reeds 13 centra nieuwe apparatuur aangekocht en draaien zij volop film in het digitale tijdperk.  Met de werkgroep wilden we die centra verder helpen die vanuit hun lokale bestuur en context de noodzaak voelden om hun rol te kunnen blijven opnemen in het filmlandschap. Uiteraard hoeft niet elk CC deze dure investering te doen om nog film te kunnen draaien. Er zijn goedkopere alternatieven mogelijk met blu-ray en een goede mobiele projector. Lees daarvoor de afwegingsnota van BAM over 'Cultuurcentra en digitalisering' ivm voor- en nadelen van digitalisering voor cultuurcentra. (pdf)

Ook tijdens het infomoment van LOCUS en BAM van 29 september 2011 werd dit goedkoper alternatief voorgesteld. Voordelen van dit alternatief zijn de lagere kostprijs, mobiliteit van de apparatuur, internetmogelijkheden. Het nadeel is dat je met blu-ray pas kan vertonen op het moment dat de film ook beschikbaar is voor het publiek (DVD, VOD). Met een DCI(2K)-projector behoud je de window van 3 maanden en ben je zeker van enige 'exclusiviteit'. De centra die overschakelen op DCI vinden het noodzakelijk om actuele films te vertonen, omdat zij binnen hun regio enige of aanvullende filmvertoner zijn.

Werkgroep DCI(2K): model technisch bestek

De VVC, ism BAM, bracht de centra met interesse in een digitale projector die aan de DCI-standaard voldoen (2K of 4K) samen in een werkgroep, om expertise en informatie te delen. De werkgroep kwam voor het eerst samen op 24 oktober 2011.
Op 13 december 2011 werd voor deze werkgroep een infodag georganiseerd waarbij leveranciers van digitale projectoren hun producten en diensten zullen presenteren en toelichten. Volgende firma’s gingen in op onze uitnodiging om deel te nemen: Barco, D2, FTT, Mathise Cross, Sony , Ymagis en Dicitechnics.
Alle presentaties en documentatie van die infodag vindt u hier

In januari werkte de werkgroep een model uit voor een technisch bestek dat onder de geïnteresseerde centra werd verspreid.

Meer informatie? Neem contact op met evi.gillard@cultuurcentra.be

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.