Regelgeving en beleid

Draadloze apparatuur

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

"What's the frequency, Kenneth?"  Wanneer Michel Stipe na 2015 in Europa op het podium staat, zal zijn song nog van pas komen bij het zoeken naar de juiste frequentie van zijn draadloos oortje of draadloze micro. De talloze draadloze toepassingen komen immers in de problemen. Door de overgang van analoge naar digitale televisie komen heel wat frequenties in het spectrum vrij. De overheden zien hier kansen in om de vrijgekomen frequenties te verkopen aan commerciële operatoren voor mobiel breedband internet. Het gebruik van dit banddeel zal dan niet meer mogelijk zijn voor de draadloze toepassingen die voor de brede cultuur-, jeugd- en sportsector (maar ook brandweer, politie, veiligheidsdiensten,…) nodig zijn. Concreet betekent dit dat we moeten verhuizen naar een lager frequentiegebied. De draadloze apparatuur zal aangepast en opnieuw aangekocht moeten worden… Bovendien gaan de diverse Europese landen hier op een verschillende manier mee om, waardoor toerende gezelschappen met verschillende frequenties geconfronteerd zullen worden. VVC vraagt samen met ISOC en PEARLE aan de nationale overheden bescherming op het radiospectrum voor de cultuursectoren en om een gecoördineerd beleid vanuit Europa.

Toelichting

Geen theatervoorstelling of concert, geen studiedag of colloquium kan nog zonder draadloze voorzieningen: in-ear monitoring, draadloze microfoons, tolken, intercom,… de lijst is eindeloos. Regisseurs en artiesten hebben veel meer artistieke mogelijkheden gekregen dankzij draadloze microfoons. De technici achter de schermen kunnen efficiënt communiceren en hebben hun handen vrij om snel in te grijpen. We werken daardoor beter, sneller en veiliger. Maar hoe lang nog?

De brede cultuur -, jeugd – en sportsector maakt momenteel gebruik van het frequentiegebied tussen de 790 en 862 MHz. Door de opkomst van de digitale televisie is een digitaal dividend ontstaan. Men heeft veel minder frequentiegebied nodig. Paradoxaal schuilt daar het probleem. De commerciële sector heeft zijn oog laten vallen op deze vrijgekomen frequenties voor allerlei toepassingen van mobiel breedband internet. En de overheden hebben daar oren naar. Zij kunnen deze vrijgekomen frequenties ‘verkopen’ aan de commerciële operatoren.

Concreet betekent dit dat vanaf 16 juni 2015 in Europa het frequentiegebied tussen 790 en 862 MHz enkel nog beschikbaar gesteld wordt voor de vele toepassingen van mobiel breedband internet en dat vanaf 2011 gestart wordt met de veilingen van deze frequenties. Het gebruik van dit banddeel zal dan niet meer mogelijk zijn voor de toepassingen die voor onze sectoren nodig zijn.

We zullen dus moeten verhuizen naar het frequentiegebied tussen 470 en 790 MHz wat we dan weer zullen moeten delen met de steeds toenemende digitale tv – zenders. Aangezien we slechts secundaire gebruikers zijn en geen beschermde status hebben, zal dit behoorlijk moeilijk en mogelijk ook duur worden. Tenzij … de overheid ingrijpt en de secundaire gebruikers in bescherming neemt.

In diverse Europese landen bereidt men deze overgang volop voor onder meer via afspraken en contacten met de betrokken sectoren. In Vlaanderen/België is het voorlopig nog zeer stil. We proberen vanuit de brede cultuur -, jeugd – en sportsector daar verandering in te brengen.

Intussen willen we volgende adviezen meegeven:

  • Stel investeringen in nieuwe draadloze apparatuur uit tot er meer duidelijkheid komt over de toekomstig te gebruiken frequenties.
  • Inventariseer binnen welk frequentiegebied je draadloze apparatuur functioneert en vraag bij je leverancier na of een ombouw naar een frequentiegebied onder de 790 MHz mogelijk is. 
  • Hou rekening met toekomstige investeringen in nieuwe apparatuur.

Standpunt PEARLE:  Radio Spectrum Policy - Towards a win-win situation for all stakeholders  (pdf)

Meer technische analyses en aanzetten tot oplossingen zijn terug te vinden in een aantal achtergrondteksten:

Links

België: http://www.bastt.be/actueel.asp#geluid
Europees: http://www.pearle.ws/en/news/detail/33 
Nederland: http://www.pmse.nl/

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.