Regelgeving en beleid

EVC - Eerder Verworven Competenties en technici

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Veel van de huidige technici in cultuur – en gemeenschapscentra hebben het vak geleerd op de scène. Een reguliere onderwijsopleiding bestond niet. Ze begonnen aan de loskade, leerden van collega’s en bouwden in de loop van de jaren veel ervaring op. Ze kunnen deze ervaring niet altijd op papier aantonen waardoor deze ervaring en deskundigheid niet altijd op een gepaste wijze wordt gehonoreerd.

Daarom diende de VVC enkele jaren geleden een aanvraag in voor het bekomen van een titel van beroepsbekwaamheid voor de assistent podiumtechnicus, de podiumtechnicus en de toneelmeester met het hieraan verbonden ervaringsbewijs. We werden hierin mee gesteund door VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit) en door het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Een hele lange weg werd doorlopen via het opstellen van beroepscompetentieprofielen, de erkenning door de minister van Werk en het opzetten van een testcentrum.

Een ervaringsbewijs

Een ervaringsbewijs is een officieel certificaat van het Vlaams Ministerie van Werk en een erkenning van de competenties die werden verworven tijdens het werk en/of de vrije tijd. Het bevestigt dat je voldoet aan de voorwaarden die door de sector zijn opgesteld.

Dit ervaringsbewijs kan een technicus krijgen na het afleggen van praktische testen in een vertrouwde omgeving, nl. een schouwburg en met name in de cultuurcentra van Grimbergen, Turnhout, Roeselare, Tongeren en Sint-Niklaas. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de proeven is dat de technicus op eigen initiatief deelneemt, onafhankelijk van de werkgever. De begeleiding en de deelname aan de praktijkproeven zijn volledig gratis.

Op basis van dit ervaringsbewijs kan de werkgever de betrokken technicus inschalen in een hoger barema dan wat hij momenteel heeft of waarop hij recht heeft omwille van zijn diploma. Ook in het sectoraal akkoord voor het gemeentepersoneel is de mogelijkheid voorzien om de verworven competenties, los van een diploma, te honoreren. Het is de keuze van het gemeentebestuur om dit uiteindelijk effectief te honoreren.

 Hoe werkt het concreet? 

 1. Inschrijven
  Je schrijft in met een ‘inschrijvingsformulier’ en een ‘toelating CVS’. De ‘toelating CVS’ is nodig om je resultaat te registreren op het Cliënt Volg Systeem van de VDAB, je procedure kosteloos te houden en je ervaringsbewijs aan te vragen.
 2. Begeleidingsgesprek
  Na je inschrijving zal een begeleider contact met je opnemen om een begeleidingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek zal de begeleider, samen met jou, peilen naar je ervaringen. Dit geeft je een beter idee van de kans op slagen voor de proef. De begeleider formuleert een advies. Dit advies kan twee richtingen uitgaan: ofwel adviseert de begeleider je meteen deel te nemen aan de beoordeling, ofwel adviseert hij eerst nog wat bijscholing te volgen.
 3. De proeven
  Tijdens de proeven, die plaats vinden in een theater, doe je niets anders dan wat je op een normale werkdag zou doen. Verschil is wel dat er twee beoordelaars aanwezig zijn die observeren wat en hoe je het doet. De inhoud van de proeven is afhankelijk van welke proef je doet. Een omschrijving vind je terug in de infomap.
 4. Het ervaringsbewijs
  Slaag je in de proef dan vind je enkele weken later je ervaringsbewijs in de bus. Mocht je niet meteen slagen dan krijg je een tweede kans.

Alle verdere informatie is terug te vinden op de site:   www.podiumtechnieken.be

Links

www.ervaringsbewijs.be
www.diverscity.be

Wetgeving

Decreet van 30 april 2004 Titel van Beroepsbekwaamheid
KB ter uitvoering van het decreet

Besluit waarbij podiumtechnicus, assistent-podiumtechnicus en toneelmeester opgenomen worden in de lijst van beroepen

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.