Regelgeving en beleid

Kunsten

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Op 4 december 2013 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet van het nieuw Kunstendecreet (pdf) goedgekeurd. Het nieuwe decreet wordt vanaf volgend jaar in fasen ingevoerd. “Dit nieuwe Kunstendecreet opent de deur naar een multidisciplinaire aanpak, doorbreekt de schotten tussen de disciplines en ent zich op het karakteristieke van de kunstenaars en de organisaties”, zegt minister Schauvliege. 

De VVC ziet ook kansen voor het versterken van de band tussen cultuur- en gemeenschapscentra, kunstenaars en kunstenorganisaties.

Begin januari 2014 wordt het ontwerp van uitvoeringsbesluit besproken.
De integrale decreettekst zoals goedgekeurd vindt u hier: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2157-15.pdf

De vernieuwing van het Kunstendecreet draait om volgende krachtlijnen:

  1. Een strategische visie voor de kunsten bij het begin van de legislatuur door de minister van Cultuur;
  2. Een duurzame relatie met Vlaamse Kunstinstellingen met duidelijke voorwaarden en afspraken (topdown benadering);
  3. Een functiegerichte benadering van het diverse kunstenlandschap met respect voor de eigen DNA (bottom-up benadering);
  4. Nieuwe stimulerende instrumenten naar internationale doorbraak en actief ondernemerschap;
  5. Een ééngemaakt Kunstensteunpunt;
  6. Een herziening van het beoordelingskader;
  7. Een complementair beleid met andere overheden.

 Kansen voor verbindingen tussen cultuur- en gemeenschapscentra en de kunstensector

 In de eerste ontwerptekst van het kunstendecreet stond expliciet vermeld dat cc’s ook een beroep konden doen op subsidiëring. In een VVC-reactie (pdf) benadrukten we dat deze expliciete vermelding een erkenning en bevestiging is van een bestaande praktijk. Tijdens de bespreking van het voorstel van kunstendecreet in het parlement heeft men de expliciete vermelding van cultuurcentra verwijderd, met als doel ook andere reeds gesubsidieerde instellingen (bvb. musea) te kunnen toelaten in het kunstendecreet. Met deze wijziging is het dus voor cultuurcentra en gemeenschapscentra nog steeds mogelijk om een aanvraagdossier in te dienen in het kunstendecreet. We zijn ervan overtuigd dat deze mogelijkheid een verrijking kan zijn voor het kunstenlandschap. Een functiegerichte benadering en het complementair beleid (afstemmen van diverse beleidsniveaus) biedt kansen om los van hokjes-instellingen te kijken naar wat in lokale, regionale en Vlaamse context relevant is. Cultuur- en gemeenschapscentra, kunstenaars en kunstenorganisaties zijn partners en we hopen dat dit wetgevend kader hun samenwerkingen op alle mogelijke vlakken (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie, en evengoed logistiek, technisch en zakelijk) in de toekomst zo goed mogelijk ondersteunt.

Daarnaast verwijzen we naar het decreet lokaal cultuurbeleid waarin als beleidsaccent is opgenomen dat cc’s “een eigen aanbod moeten realiseren met aandacht voor de spreiding van en wisselwerking met de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen.”

 

Wetgeving

http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/beleid-wet-en-regelgeving/het-nieuwe-kunstendecreet-van-kracht-vanaf-2016


Cultuurcentra en projectsubsidies in het kunstendecreet?

 

De minister van cultuur bevestigde in zijn antwoord op een parlementaire vraag dat cultuur – en gemeenschapscentra in aanmerking komen voor projectsubsidies in het kunstendecreet: CommissieCultuur_vraag_kunstendecreet.pdf (2005)

 Advisering beleid

Sectorraad Kunsten en Erfgoed: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/index.html
Sectorraad Media: http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/index.html

Belangenbehartigers 

Overleg organisaties Podiumkunsten – oKo 
Verenigde Organisaties BeeldKunst – VOBK
Nieuw Internationaal Cultureel Centrum – NICC

Steunpunten

Vlaams Theaterinstituut – Vti 
Muziekcentrum Vlaanderen
Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst – BAM
Vlaams Architectuurinstituut – VAI  
Stichting Lezen

Kunstenloket

Het Kunstenloket geeft informatie aan iedereen met vragen over de zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit. Meer info:

http://www.kunstenloket.be

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.