Regelgeving en beleid

Privacy-wetgeving

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

PRIVACY-WETGEVING

U vindt meer informatie op de website van de Privacy Commissie: http://www.privacycommission.be

ELEKTRONISCHE POST

1. Wat wordt er precies verboden?

De wet (11 maart 2003) zegt 'Het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen.'

2. Wat verstaat men onder ‘elektronische post’?

De wetgeving heeft het over het begrip 'elektronische post', het gaat hierbij om alle soorten elektronische post: nieuwsbrieven via e-mail, maar ook SMS.

De definitie vind je in de wet van 11/03/2003, art. 2, 2° en een verduidelijking in het KB 4/04/2003, artikelsgewijze bespreking, artikel 1.

3. Wat verstaat men onder ‘reclame’ ?

De wet omschrijft reclame als ‘elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent’.

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.